Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Viktigt steg för att förverkliga Sveriges innovationspotential

Charlotte Brogren är GD på Vinnova. Foto: Vinnova Bildrättigheter

Idag bloggar alla tre generaldirektörer från de myndigheter som fått uppdraget att genomföra nya satsningar på Innovationsupphandling. Utöver Charlotte Brogren på VINNOVA bloggar även Andres Muld från Energimyndigheten och Gunnar Malm från Trafikverket.

De senaste åren har frågan om offentlig upphandling som en drivkraft för innovation blivit allt mer uppmärksammad, både i Sverige och internationellt (EU, OECD etc.). Inte minst i tider av ansträngda statsbudgetar inser många potentialen i att använda offentliga organisationers upphandlingsresurser bättre för att utveckla nya innovationer – och därmed bidra till jobb och tillväxt. Det ser jag som positivt, då vi på VINNOVA under flera år har framfört just detta.

Men insikt är en sak och handling är en annan. Idag beslutade regeringen att uppdra åt Trafikverket, Energimyndigheten och VINNOVA att genomföra nya satsningar på innovationsupphandling. Uppdragen kompletterar på ett utmärkt sätt höstens satsning från regeringen på innovationsupphandling, där VINNOVA fick huvudansvaret för en stor kompetenskraftsamling.

Sverige utmärker sig nu som pionjärer i hela EU. Få, om ens några, länder har myndigheter med så tydligt utformade uppdrag att arbeta med och genomföra innovationsupphandlingar för att adressera samhällsutmaningar, lösa problem och utveckla sin verksamhet.

Det är särskilt glädjande att just Trafikverket och Energimyndigheten får nyckelroller. Trafikverket har viktiga erfarenheter inom framförallt innovationsvänlig upphandling och Energimyndigheten har arbetat med så kallad teknikupphandling och beställargrupper – något som har visat sig framgångsrikt och rönt internationell uppmärksamhet.

Uppdragen ligger också väl i linje med olika policyförslag, från exempelvis Innovationsupphandlingsutredningen och IVAs Innovationsplan Sverige.

För VINNOVAs del innebär detta ytterligare en möjlighet att bygga på vår kompetens inom området med värdefulla praktiska erfarenheter, vilket också kan gagna andra offentliga organisationer som vi stödjer genom innovationsupphandlingsprocesser.

Det bästa sättet att inspirera andra är genom exempel – de här uppdragen ser till att det som redan är gjort inom exempelvis miljöområdet tas tillvara. Dessutom skapar vi nya exempel som kan vara till hjälp för andra.

Idag står offentlig upphandling för cirka 500 miljarder kronor per år. Statliga och kommunala upphandlingar utformas alltför ofta på ett sätt som håller oss kvar i det gamla och invanda. Då riskerar vi att gå miste om innovationer som både kan fylla samhällets behov bättre, skapa nya jobb och ge nya exportmöjligheter. Jag är övertygad om att den här satsningen kommer att stimulera nytänkande och entreprenörskap i näringslivet – och därigenom bidra till viktiga samhällslösningar inom transport och miljöteknik.

Charlotte Brogren, Generaldirektör VINNOVA

Charlottes inlägg utgår från hennes och hennes myndighets egna infallsvinklar och erfarenheter. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Kommentera

4 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

 1. Håkan Gergils

  Så positivt att innovationsupphandling drivs på. Att regeringen tar denna viktiga fråga vidare är välkommet. Inte minst när man som Charlotte Brogren och jag, m fl, jobbat med dessa frågor inom ramen för IVA-projektet ”Innovation för tillväxt”

  Men jag vill tillägga en sak: Vi måste komma tillrätta med alla överklaganden. De flesta av dessa är okynnesöverklaganden. Danmark har hittat en metod som stoppar dessa. En statlig instans som prövar överklagandet, men utlåtandena är inte bindande. Trots detta har processen varit mycket verkkningsfull. Vilket företag vill gå vidare om en opartisk instans säger ”Detta verkar vara okynne”?

  Svara på inlägget
  • Gustaf Rosell

   Mycket vällovlig och viktig satsning.

   Är överklaganden ett problem vad gäller just innovationsupphandlingar idag (för andra upphandlingar är det dock tydligt)?

   Själv har jag mest stött på svårigheter att få projekt klassade som innovationsupphandlingsprojekt till att börja med.

   Svara på inlägget
   • Håkan Gergils

    Handläggare i kommuner och myncigheter säger själva att eftersom en innovationsupphandling är mindre pregnant än ”vanlig” upphandling av befintlig teknik, så ökar osäkerheten. Därför väljer man ofta hellre det säkra före det osäkra, och gör en upphandling av befintlig teknik, eller anger exakt vad som skall upphandlas. Då blir det inte upphandling av innovation eller en funktion.

    Svara på inlägget
 2. Pingback: Innovationsupphandling – ett kraftfullt verktyg | Innovation