Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Bättre samordning stärker innovationspolitiken

Charlotte Brogren är GD på Vinnova. Foto: Vinnova Bildrättigheter

Dagens gästbloggare är Charlotte Brogren, generaldirektör för innovationsmyndigheten Vinnova. Charlottes inlägg utgår från hennes och hennes myndighets egna infallsvinklar och erfarenheter. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

För att innovationspolitiken ska bli effektiv krävs att de myndigheter som ansvarar för innovationspolitiska insatser samverkar på ett bra sätt och drar åt samma håll. Både  EU-kommissionen och OECD har i olika rapporter lyft fram att Sverige behöver öka koordineringen av innovationsinsatserna.

Vad handlar Innovationskoordinering om?

Inom forumet Innovationskoordinering som startade 2010 samarbetar VINNOVA med ALMI, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, RISE, Energimyndigheten, PRV och Konkurrensverket. Det innebär att i stort sett alla centrala offentliga innovationspolitiska aktörer deltar!

Innovationssamordningen inbegriper flera delar och mycket handlar om att vi som träffas inom forumet informerar varandra och på olika sätt koordinerar vår verksamhet, men vi inriktar oss också på implementeringen av den nationella innovationsstrategin. Under förra året skrev vi gemensamt en uppföljningsrapport av just den nationella innovationsstrategin.

En mycket viktig fråga är att samordna information och insatser mellan olika myndigheter som ger finansiering och rådgivning till företag. Tillsammans med Almi och Tillväxtverket arbetar VINNOVA nu med att säkerställa att våra erbjudanden kompletterar varandra och att det är enkelt för företagen att hitta rätt insats. På så vis ska det bli enklare för företagen att hitta rätt och få vetskap om det stöd som finns att få.

Våra roller. Bild: Vinnova

Våra roller. Bild: Vinnova Bildrättigheter

Ett av de närliggande målen är att se till att våra insatser fungerar tillsammans, så att till exempel utvecklingsbidrag från VINNOVA kan kombineras med innovationslån från Almi. Ett annat exempel är att samordna utdelningen av checkar, där företag kan få mindre summor i tidiga idé- och utvecklingsskeden.

Arbetet med innovationskoordineringen är ännu i sin linda och mycket återstår att göra. Men jag är övertygad om att en bättre samordning av de olika myndigheternas insatser är helt nödvändig och rätt väg att gå. Det är en av flera viktiga pusselbitar som behövs för att stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft för framtiden. Jag och mina kollegor på övriga myndigheter kommer göra vad vi kan för att fördjupa och utöka en sådan samordning.

Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt