Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Det här med innovation…vad är det egentligen?

Om innovationsbegreppet

I arbetet med att forma en innovationsstrategi för Sverige är en viktig ambition att skapa en större förståelse för vad innovation är, och vad det betyder för vårt samhälle. Enkelt kan man säga att innovation handlar om nya och bättre sätt att möta ett behov eller en efterfrågan.

Här finns tre klipp från Youtubeklipp där olika personer berättar kort om innovation och vad det är. Filmerna kommer från OECD, EU respektive projektet ”Innovation för tillväxt”:

Vad är innovation? Film från OECD

Vad är innovation? Film från EU

Vad är innovation? Film från Innovation för tillväxt (IVA)

Innovation är lite svårt som begrepp. Förståelsen bland både akademiker och i den politiska världen har också förändrats över tid. I arbetet med innovationsstrategin utgår vi från en bred förståelse av innovation. Det gör man också i motsvarande arbete i många andra länder liksom i Europa 2020, EUs gemensamma strategi för smart, grön tillväxt för alla, liksom i OECDs innovationsstrategi. I en underlagsrapport till OECDs innovationsstrategi djupdyker man vidare i vad som hänt med synen på innovation i teori och praktik.

Vad är detta då med bred förståelse av innovation? Det innebär bland annat att man tar hänsyn till att innovation sker både i företag, i offentlig verksamhet och i civilsamhället. Det innebär också att innovation inte begränsar sig till sådant som har att göra med teknik, forskning och tillverkning.  Detta är fortsatt viktigt, men alltmer pratar man exempelvis om erbjudanden som kombinerar varor och tjänster, nya affärsmodeller, innovation där kunder och användare involveras.

Varför är då innovation viktigt? Kort och gott kan man säga att på lång sikt är innovation det som avgör produktivitetsutvecklingen i ett land. På företagsnivå  är innovation avgörande för konkurrenskraften. Studier visar att företag som arbetar systematiskt och uthålligt med innovation har högre omsättning, lön, vinst och förädlingsvärde per sysselsatt än företag som bara ägnar sig åt innovation tillfälligt eller inte alls.

Ett viktigt forum för diskussioner kring innovation ach innovationspolitik är OECD. I maj 2010 presenterades OECDs innovationsstrategi. På OECDs webbplats finns massor att material att botanisera i, kopplat till denna innovationsstrategi. En kort beskrivning av innovation och hur begreppet innovation har utvecklats finns i en faktaruta i kortrapporten om innovationsstrategin till finansministrarna. Se bilden nedan.

Oslomanualen som det står om i faktarutan ligger till grund för datainsamling (för internationell jämförbarhet) om innovation i företag. I takt med att policydiskussionen utvecklas har man nu också börjat utveckla sätt att mäta innovation i offentlig verksamhet. Oslomanualen ligger också till grund för den s k Community Innovation Survey (CIS-undersökningen) som görs inom EU. Den svenska delen är ”Undersökning av innovationsverksamhet” i svenska företag som görs av SCB. Den görs varannat år och publiceras nästa gång i december i år.

Vi kommer att återkomma flera gånger till vad det här med innovation är i den här bloggen. Framför allt vill vi visa på vad innovation är genom att berätta om människor av kött och blod som tillsammans med andra skapar värde i företag, i offentliga verksamheter och i civilsamhället genom nya varor, tjänster, processer, sätt att organisera verksamhet och sätt att relatera till sina användare och kunder.

Vi välkomnar sådana berättelser från er som läser den här bloggen!

Faktaruta om innovation från OECDs innovationsstrategi 2010

Faktaruta om innovation från OECDs innovationsstrategi 2010 Bildrättigheter

Kommentera

7 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

  1. Pingback: 1 msk kreativitet, 1 msk mod, 1 msk kunskap, 1 msk efterfrågan… eller? Del 1 | Innovation

  2. Pingback: Paneldiskussion om innovation som förutsättning för tillväxt | Utblick

  3. Pingback: Ett år sedan kickoff för arbetet med innovationsstrategin | Innovation

  4. Pingback: Om att mäta innovation – att fånga nyhet, värdeskapande och effekter på samhället | Innovation