Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Hur får vi fart på ungas idéutveckling?

Ungas Innovationskraft

Ungas Innovationskraft. Foto: Tillväxtverket Bildrättigheter

Dagens gästbloggare är Kajsa Villman, Annika Järemo och Karin Silfversten på Tillväxtverket samt Maria Kaaman och Anna Bjurström på VINNOVA , som alla arbetar med regeringsuppdraget Ungas Innovationskraft. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Hur får vi fart på ungas idéutveckling? Den frågan och mycket mer diskuterade vi tillsammans med 25 studenter från Lund. Studenterna har fått ett stipendium för att utveckla sina företag och/eller idéer under tre månader. Vi ville lyssna på studenternas erfarenheter och deras idéer för hur vi i Sverige kan ta tillvara på ungas innovationskraft. I det här blogginlägget delar vi med oss av studenternas tankar.

Sedan 2010 har vi på Tillväxtverket och VINNOVA i uppdrag av regeringen att gemensamt arbeta för att fler unga (18-30 år) ska utveckla och kommersialisera sina idéer. Inom ramen för uppdraget Ungas Innovationskraft har vi bland annat finansierat stipendierna de 25 studenterna fått inom projektet Leapfrogs i Lund.

Ungas idéer behövs både för att vi ska få fler nya företag och för att utveckla befintliga företag och organisationer för att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Eller som Albert Einstein sa: ”We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”

Enligt en enkät som skickats ut till Leapfrogstipendiaterna (33 av 45 har svarat) anser 88 procent att de genom Leapfrogs har fått kunskaper som de inte fått via studierna och 81 procent har utvecklat sina personliga egenskaper, där många nämner bättre självförtroende.

– Att få prova på idéutveckling är ett viktigt komplement till dagens utbildningar. Det leder inte bara till att praktiskt kunna omsätta det teoretiska man har läst utan utvecklar även personliga egenskaper som mod att till exempel kunna sälja. Egenskaper som är viktiga för framtiden både om man blir egen företagare eller anställd, säger Annika Järemo, programansvarig för Ungas Innovationskraft på Tillväxtverket.

Ungas Innovationskraft

Ungas Innovationskraft. Foto: Tillväxtverket Bildrättigheter

Kunniga rådgivare, få testa sin idé, CSN och coaching – viktigt för ungas idéer
Flera studenter vittnade om att många idag tar strökurser eller ”lätta” kurser för att få CSN och kunna lägga tiden på att utveckla sitt företag/sin idé. Det lyftes även fram att det vore önskvärt att kunna omvandla Leapfrogs till högskolepoäng.

– Risken är att man misslyckas med studierna för att man lägger tid på företaget, med Leapfrogs frigörs tid att fokusera på en sak, så säger en av studenterna som under sommaren har utvecklat sitt företag.

Flera av studenterna har varit i kontakt med olika företagsfrämjande aktörer. Bemötandet och förståelsen för ungas idéer skiljer sig mycket åt beroende på var de bor och vilken organisation de träffar. Det är viktigt att rådgivare förstår de ungas förutsättningar och framförallt nya teknikbaserade och tjänstebaserade idéer.

– Det är viktigt för studenterna att få den här tiden. De hinner väldigt mycket på tre månader.  Vissa kommer fram till att idén inte funkar, omformar idén eller startar något helt nytt. Det viktiga är att få testa utan att det ställs för mycket krav, säger Mohammed Younis, projektledare för Leapfrogs på LU Innovation System.

Det här vill studenterna:
• Ha möjligheten att testa sina idéer med hjälp av små belopp, exempelvis CSN – motsvarande praktik, för att testa sitt företag under en termin.
• Främjandesystemet måste förstå våra idéer, främst när det gäller nya tekniker, för att kunna ge rätt råd.
• Vi måste få testa och misslyckas.
• Det får inte vara för krångligt att söka pengar, det administrativa tar över.
• Vi vill ha mentorskap/coaching.

Nu arbetar vi inom programmet vidare för att hjälp unga att utveckla och kommersialisera sina idéer och för att sprida ungas behov till företagsfrämjande aktörer. Vi måste ta tillvara på ungas idéer idag för att lösa framtidens utmaningar! Följ oss på:

www.ungasinnovationskraft.se

Kajsa Villman, Annika Järemo och Karin Silfversten på Tillväxtverket, Maria Kaaman och Anna Bjurström på VINNOVA, som alla arbetar med regeringsuppdraget Ungas Innovationskraft.

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt