Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Innovation och fredagsmys på dialogmöte i Skåne

Grupparbete. Foto: Näringsdepartementet

Gruppernas arbete hängdes upp. Foto: Näringsdepartementet Bildrättigheter

Region Skånes innovationsdialog gick av stapeln den 16 mars i Malmös sista stapelbädd*. Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult hälsade välkommen till innovationsdialogen som syftade till fördjupning utifrån den internationella innovationsstrategi som Skåne tog fram under 2011 samt till att ge inspel till den nationella innovationsstrategin.

Skåne har definierat sex övergripande strategier som är beroende av varandra för att få full verkan i att stärka den skånska innovationskraften:

  1. Utveckla det systemiska ledarskapet
  2. Vidga synen på vad innovation är för något – inkludera flera!
  3. Effektivisera stödstrukturen för innovation
  4. Utveckla nya innovativa områden och nya kreativa miljöer
  5. Utveckla internationell samhandling
  6. Stärk innovationskraften i befintligt näringsliv och offentlig verksamhet

Det faktum att det var vår i luften och blå himmel tillsammans med deltagarnas engagemang fick statssekreterare Håkan Ekengren att inleda sitt anförande med att detta var dagen som väl definierade begreppet fredagsmys! Håkan berömde även Skåne för deras tydliga vision i sin innovationsstrategi och talade även som sin egen vision där vi ska skapa bättre hängrännor mellan näringsliv, akademi och näringslivet för att få kraft i innovation och tillväxt.

Pia Kinhult och Håkan Ekengren samtalar om innovation på regional och nationell nivå:

Generaldirektör Charlotte Brogren från Vinnova:

Charlotte intervjuades av Åsa Minoz, biträdande projektledare i arbetet med den nationella innovationsstrategin.

Styrda och fria grupparbeten

Under de grupparbeten som genomfördes under dagen fick alla grupper med sig två viktiga frågeställningar: 

  • Vilka innovationsutmaningar sätter Skåne med trovärdighet flaggan i?
  • Vem behöver göra vad för att sätta saker och ting i rullning?
Grupparbete. Foto: Näringsdepartementet

Grupparbete om hållbar samhällsutveckling. Foto: Näringsdepartementet Bildrättigheter

Deltagarna kunde även välja fritt utifrån olika teman som sträckte sig från materialvetenskap, innovationsupphandling, hållbar stadsutveckling/regional utveckling till unga nya svenskar som innovatörer.

Den avslutande sessionen gav möjlighet att ge öppna inspel till den nationella innovationsstrategin. Ett tiotal skyltar med plats för fria ämnen att diskutera. Jag lyssnade till en diskussion om CSN-lån som finansieringsform och en annan kring skolan där migrering och frågan om hur vi kan väcka barns lust till framtidens yrken. Grupperna redovisade sedan sina diskussioner och Åsa Minoz gav snabba kommenterer till inspelen.

Inspel till snis. Foto: Näringsdepartementet

Det här vill jag diskutera! Foto: Näringsdepartementet Bildrättigheter

Och så här tänker Stina 13 år om innovation och framtiden:

Filmen var producerad för Region Skåne av Varelsen.

– – – – – – – – – –

* Att man säger att något ska gå av stapeln kommer alltså från det uttryck som används vid sjösättning då skeppet rullas ned från stapeln den byggts på. Stapeln som vi befann oss i har tidigare använts för att sjösätta båtar i Kockums varvsindustri.

 

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt