Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Innovationsupphandling på frammarsch!

Annie Lööf under Innovationer på beställning. Foto: Helene Larsson/Regeringskansliet

Annie Lööf under Innovationer på beställning. Foto: Helene Larsson/Regeringskansliet Bildrättigheter

Idag deltog jag på seminarietInnovationer på beställningsom anordnas av Vinnova, Kammarkollegiet Upphandlingsstödet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nästan 200 innovationsintresserade från kommuner, landsting och myndigheter var samlade, för att lära mer om möjligheterna med innovationupphandling.

Behoven i centrum

Sveriges välstånd baseras på ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv men också på en effektiv och väl fungerande offentlig sektor. Offentlig sektor upphandlar varor för mer än 500 miljarder
kronor varje år. Jag ser här en fantastisk möjlighet att skapa god samhällsnytta och tillväxt om vi kan få alla aktörer att utnyttja den fulla potentialen i upphandlingen. Upphandling är en strategisk fråga för såväl företag som offentliga organisationer.

Deltagare under innovationer på beställning. Foto: Helene Larsson/Regeringskansliet

Deltagare under Innovationer på beställning. Foto: Helene Larsson/Regeringskansliet Bildrättigheter

I den nationella innovationsstrategin understryker vi vikten av att all offentlig verksamhet använder innovation för att öka kvalitet, tillgänglighet och effektivitet i viktiga samhällstjänster. Att använda sig av innovationsupphandling, där behoven står i centrum, handlar om att hitta de mest effektiva lösningarna på specifika behov hos olika grupper, såväl offentliga som privata.

Flera regeringsuppdrag för att gynna innovationsupphandling

Innovationsupphandling är ett kraftfullt verktyg för både hållbar tillväxt och utveckling av offentlig sektor. Regeringen har därför tagit flera initiativ till att utveckla former för offentlig
innovationsupphandling. Vi har gett regeringsuppdrag till såväl Vinnova som Energimyndigheten och Trafikverket att på olika sätt utveckla innovationsupphandling.

 • Som ett resultat av regeringsuppdragen har vi i Sverige inlett projektet Elvägar, som leds av Trafikverket i samverkan med Vinnova och Energimyndigheten. Elvägar kan bli Europas största utvecklingsprojekt som drivs i form av en för-kommersiell upphandling, där huvudsyftet är att minska transportsektorns klimat- och miljöpåverkan. Här finns möjligheter för fordonsindustrin och kraftindustrin att kroka arm för att ta fram innovativa lösningar för eldrivna fordon.
 • Andra exempel på projekt som får stöd av Vinnova inom ramen för de regeringsuppdrag vi gett är t ex kvicksilverfri analys av avloppsvatten och ett projekt som syftar till minskat läckage i vattenledningar, vilket minskar energi och kemikalieåtgång.

Exempellistan skulle kunna göras längre, men visar hur innovationsupphandling också kan bidra till att minska miljöpåverkan för att skapa en hållbar framtid och möta framtida välfärdsutmaningar.

Ett samlat upphandlingsstöd

En av regeringens budgetnyheter på innovationsområdet är att ansvaret för att stödja upphandling generellt har hittills varit splittrat på flera myndigheter. För att förenkla för myndigheter, kommuner och landsting som vill ha stöd och hjälp med en upphandling kommer detta stöd nu att samlas på ett ställe. Vi har valt att samla det hos Konkurrensverket. Ett samlat, väl fungerade och kompetent upphandlingsstöd ger bättre möjligheter att bidra till förbättrad kvalitet i den offentliga servicen samt utveckla nya och innovativa lösningar på olika utmaningar i samhället.

Annie Lööf på scenen under Innovationer på beställning. Foto: Helene Larsson/Regeringskansliet Bildrättigheter

Vi satsar också mer pengar. Den upphandlingsstödjande verksamheten kommer från och med 2015 att förstärkas med ytterligare 35 miljoner kronor, utöver de dryga 40 miljoner kronor som stödet omsätter idag. Det är en betydande resursförstärkning som ger stödverksamheten helt andra muskler. Jag ser det som viktigt att det samlade stödet också verkar för att sprida kunskap om hur man kan upphandla på ett sätt som stöttar nya innovativa lösningar. Kunskap om innovationsupphandling är därför centralt för det nya stödet!

Jag vill se en offentlig sektor som vågar gå i bräschen för att ta till sig nya lösningar. Jag tror att det är helt nödvändigt för att vi ska klara välfärden och tillväxten. Detta kommer också att gynna näringslivet, som får sälja nya innovativa varor, tjänster och processer. Detta kan mycket väl bli startskottet för nya exportsuccéer!

– – – – –

Uppdaterat: Nu finns även några bilder på Flickr från seminariet!

Kommentera

4 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

 1. Lena Nyström

  Att stimulera till utökad innovationsupphandling är ett steg i rätt riktning för att få ut fler innovativa produkter och tjänster.
  Men ett problem som har uppmärksammats inom Innovationsslussarna är att de uppfinnare som lyckas ta fram en ny produkt eller tjänst och som själv jobbar inom vården kan / får inte vara med i upphandlingsprocessen. Man anser att detta innebär att uppfinnaren kommer i en jävsituation. Hur ser man på detta, man kan inte först stimulera personalen till innovation och sedan inte låta dem vara med.

  Svara på inlägget
  • Lena Svendsen, Innovationskansliet

   Det är viktigt att upphandlande enheter har god kännedom om marknaden och en bra dialog med presumtiva leverantörer, så att de t ex inte sätter upp kriterier som hindrar innovation. Det är därför viktigt att ta vara på den kompetens som finns hos idégivaren. Men givetvis bör samma person inte vara både upphandlare och säljare. Det förstärkta upphandlingsstödet under konkurrensverket är tänkt att bli ett stöd i processen för att kunna innovationsupphandla på bästa sätt för att gynna alla parter.

   Svara på inlägget
  • Björn Skarp, VINNOVA

   Kommissionen har i de nya direktiven för offentlig upphandling 2014 kommit med en ny modell för innovationsupphandling, Innovation Partnerships. (Artikel 31) Detta ska sedan implementeras i nationell rätt. Huvudsyftet med den modellen är att kunna genomföra både utvecklingsarbetet och köpet av den slutliga lösningen i en och samma procedur. Detta kan kanske bli intressant som modell i de här situationerna.

   Jävsproblematiken finns f ö som bekant allmänt sett, när t ex en universitetsanställd/dennes bolag kan erbjuda en institution något. Detta får, i den utsträckning det kan, då lösas så att jävssituationen undviks.

   Svara på inlägget
 2. Pingback: Omvärldsspaning oktober 2013 | Logistikfokus | En blogg om logistik, transport och Supply Chain Management