Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Inspiration och samtal på Sveriges Innovationsriksdag

Bild på moderator Anders Wester och statssekreterare Håkan Ekengren.

Moderator Johan Wester och statssekreterare Håkan Ekengren. Foto: Niklas Lagström Bildrättigheter

I förra veckan deltog jag på Sveriges Innovationsriksdag. Det är ett årligt återkommande evenemang som ordnas av Swedish Incubators & Science Parks (SISP) i samband med deras årsmöte. Årets Innovationsriksdag, med temat öppen innovation, ägde rum den 22-24 maj på Ideon i Lund.

Över 200 deltagare bestående av politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter samlades i dagarna tre för att under ett späckat program utbyta idéer och erfarenheter, lyssna, lära och inspireras av varandra.Huvudparten av deltagarna var dock såklart företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks.

Dagarna hölls ihop utmärkt av moderatorn Johan Wester, Anagram, Hans Möller, VD Ideon och Magnus Lundin, VD SISP. Programmet hittade man enklast i den särskilda  innovationsriksdagsappen som fylldes på med utvalda presentationer med mera, vilket gav ett trevligt mervärde.

I detta inlägg kommer jag att göra några få nerslag i programmet, där jag berättar om några inslag som särskilt fångade mitt intresse.

Snart talar vi inte längre om Öppen Innovation
Två sätt att öppna upp för innovation är öppen data och öppen innovation. Öppen data, handlar om att tillgängliggöra data för andra att skapa nya värden av och öppen innovation är när organisationer av olika slag öppnar upp för aktörer utanför organisationen att bidra med sin kompetens och expertis för att lösa problem och utmaningar som organisationen står inför.

Hans Enocson, Nordenchef för General Electric berättade om deras innovationsarbete och hur öppen innovation både lett till snabbare innovationsprocesser och att de har blivit attraktivare som arbetsgivare. Kjell Håkan Närfelt, chefsstrateg på Vinnova sa i sitt anförande på ämnet att han hoppas att öppen Innovation ska vara så naturligt att vi inte längre använder termen i framtiden.

Deltagare på innovationsriksdagen minglar. Foto Niklas Lagström.

Deltagare på innovationsriksdagen. Foto Niklas Lagström. Bildrättigheter

Att nöta skosula är viktigt för att nå resultat
Fredrik Kallioniemi, verksamhetsledare för Luleå Science Park berättade om hur de fick Facebook att etablera sig i Luleå. Eller snarare, om vad som händer efter det, och hur de jobbar för att få flera stora datacenter att etablera sig i Luleå. Han pratade om hur viktigt det är med samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv. Att kunna paketera ett erbjudande, fast man inte äger hela ”varan”.

–    Det handlar om att agera, att alla ska springa. Vi kan inte stanna upp och diskutera om vi ska svänga, vi måste alla svänga samtidigt och möjligen diskutera undertiden vi springer. Man kan inte sitta och vänta på att kunderna knackar på dörren, utan det handlar om att nöta skosula. Så fort man får höra om att något är på gång, måste man åka dit och knacka på. Hade vi inte gjort det hade vi aldrig fått dit Facebook! berättade han.

Vikten av att sälja var något som flera talare underströk. Kjell Håkan Närfelt chefsstrateg på Vinnova menade att vi är ett land av ingenjörer, och att vi måste lära oss att göra affärer också.

Väl hemkommen läser jag om Skandias Sverigestudie som bekräftar bilden. Enligt rapporten är kundtillfredsställelse är en värdering som saknas på Svenska arbetsplatser, vilket är anmärkningsvärt. Vi behöver inte gå längre än till våra grannar Finland eller Danmark så återfinns kundtillfredsställelse på 10 i topp.

Innovationsupphandling – att köpa något som inte finns
Innovationsupphandling, ett ämne som lyftes fram i flertalet tal och debatter, definieras i den nationella Innovationsstrategin som:

Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer. Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på ett sådant att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.

När så Charlotte Brogren generaldirektör för Vinnova, den myndighet som har fått flera uppdrag av regeringen gällande just innovationsupphandling, sa att de har mer pengar än de kan göra av med till Innovationsupphandling gick ett sus genom publiken.

Moderatorns enträgna försök att få talarna att uttala sig drastiskt och gärna överdriva kanske låg bakom. Samtidigt är det en rejäl uppmaning till alla aktörer som sysslar med offentlig upphandling att verkligen tänka till och vända sig till Vinnova för stöd och hjälp i att upphandla innovationer.

Innovationsstrategier ur nationellt och regionalt perspektiv
Från oss på Näringsdepartementet deltog (förutom jag i publiken) även statssekreterare Håkan Ekengren som berättade om den nationella
innovationsstratgin och varför Sverige måste fortsätta satsa på innovation.

–  Vi rankas högt i många internationella index och undersökningar, men innovationer är helt nödvändiga för att lösa de globala samhällsutmaningar vi står inför. Ska den offentligt finansierade välfärdssektorn kunna hjälpa även oss som har flera år kvar till pension behövs också fler innovationer inom offentlig sektor! sa Håkan Ekengren.

Karin Hallerby, avdelningschef på Internationella avdelningen på Tillväxtverket berättade om de olika satsningarna som tillväxtverket gör, och vilka delmål i den nationella innovationsstrategin som dessa siktar mot att uppfylla.

Björn O. Nilsson, vd IVA, talade om vikten av det regionala arbetet. IVA har inom sitt projekt Innovationskraft Sverige genomfört 14 regionala dialoger. Han menade att det nu gäller att knyta ihop de regionala och lokala strategierna med den nationella, likväl som med strategier på EU-nivån.

Marika Greberg, enheten för forskning, utveckling och utbildning på Västra Götalandsregionen berätttade att en innovationsstrategi inte behöver vara nedskriven och upptryckt i en snygg rapport, men att den är viktig att ha ändå. Hon framhöll också regionens science parks som viktiga för genomförandet av innovationsstrategin och katalysatorer för förändring.

Region Skånes innovationsstrategi presenterades av Carin Daal, enhetschef vid region Skåne. Hon lyfte fram att det är viktigt att våga se den egna regionens svagheter för att på så sätt kunna förbättra dem.

Viktigt att vara modig och våga misslyckas
Att våga ta risker för att nå fram till innovationer var något som många återkom till.

Innovation börjar i kreativiteten och initiativförmågan hos den enskilda människan, som det står i den nationella innovationsstrategin. Att sätta människan i centrum var ett tema som många framhöll. Hur det hade gått med Ideons Medicon Village utan Mats Paulsson? Han som tog beslutet att donera 100 miljoner kronor för att förverkliga Medicon Village under loppet av en taxiresa. På så sätt kunde Astras lokaler och inventarier få nytt liv.

Vikten av att ändra attityd kom fram från flera håll. Det får inte vara en black om foten att ha försökt och misslyckats med ett företag eller en idé. Håkan Ekengren tyckte t.ex. att man ofta har en alltför negativ attityd till misslyckanden. Att ha testat en affärsidé som inte höll kan vara en nyttig erfarenhet som gör att chansen att lyckas blir desto större nästa gång.

Bild på Hans Möller, VD Ideon och Lena Svendsen, Näringsdepartementet. Foto: Niklas Lagström

Bild på Hans Möller, VD Ideon och Lena Svendsen, Näringsdepartementet. Foto: Niklas Lagström Bildrättigheter

SISP är den medlemsbaserade nationella branschföreningen för Sveriges inkubatorer och Science parks. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige. I dessa inkubatorer och science parks finns tillsammans över 5000 företag med 72000 sysselsatta.

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt