Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Raska fötter sprungit…

Åsa Minoz, Jaana Vikman och Sara Modig. Foto: Näringsdepartementet Bildrättigheter

I takt med att vintermörkret lagt sig allt tätare över Sverige har också det interna arbetet med innovationsstrategin intensifierats. Utöver att utveckla interna underlag har vi i december haft stort fokus på på ett statssekreterarmöte som en uppsummering av de bilaterala möten som statssekreterare Håkan Ekengren haft med sina kollegor under hösten. Utöver mötet på statssekreterarnivå har vi också haft en rad möten med våra kollegor från olika delar av Regeringskansliet. Vi har även ägnat oss åt förberedelser för de regionala och tematiska dialogmöten som äger rum under första delen av 2012.

Vi har under hösten haft tre frukostmöten, ett om social innovation, ett om immateriella tillgångar och ett om universitets och högskolors roll i regional tillväxt. Under december har vi bland annat också presenterat strategiprocessen vid Återvinningsdagen, i en workshop om en kommande innovationsstrategi för Norrbotten och för Välfärdsrådets arbetsgrupp om innovation och internationalisering. Likaså har vi deltagit i ett seminarium om tjänsteinnovation i offentlig sektor.

Direktören för OECD:s sekretariat för forskning, teknik och näringsliv (DSTI), Andrew Wyckoff, besökte Regeringskansliet på Luciadagen och berättade om OECD:s arbete med innovationsfrågor i allmänhet och resultaten i senaste Science, Technology and Industry Scoreboard i synnerhet. Det är DSTI som håller ihop arbetet med den utvärdering av innovationspolitiken och innovationssystem i Sverige som regeringen uppdragit åt OECD att ta fram.

Vi har fortsatt analysen av de inspel som nu lämnas till regeringen i olika processer, till exempel forsknings- och innovationspropositionen och utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken.

Nu tar vi jullov för att samla nya krafter till ett nytt spännande år! Ett stort tack till er som på olika sätt bidrar i dialogen och arbetet med att forma den nationella innovationsstrategin.

God Jul och Gott Nytt År!

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt