Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Vad händer den här veckan? (Vecka 43)

Den här veckan är en grupp från OECD i Sverige för att göra intervjuer för en utvärdering av det svenska innovationssystemet och innovationspolitiken. Jag träffade dem tillsammans med en grupp kollegor från Näringsdepartementet här under måndagen. Resten av veckan träffar de representanter för bland annat Utbildningsdepartementet, små och stora företag, näringslivs- och fackförbundsföreträdare, Vinnova, Tillväxtverket och Vetenskapsrådet samt Innovationsbron AB, Almi AB och RISE AB.

Statssekreterare Håkan Ekengren träffar statssekretare Anders Flanking på Miljödepartementet för att fortsätta den runda av bilaterala samtal som jag skrev om i ett tidigare inlägg. Vidare kommer vi i projektledningen att ha en workshop med de personer som ansvarar för nästa omgång av dialogmöten (det första dialogmötet gick av stapeln 28-29 september på temat Morgondagens innovativa Västra Götaland, och var ett samarrangemang mellan nationella innovationsstrategin och Västra Götalandsregionen). Vi deltar på strategimötet för innovation, design, kultur och lek i Vimmerby och på Ingenjörsvetenskapsakademiens Royal Technology Forum om innovation och innovationspolitik i bland annat östersjöregionen, Kina och Frankrike.

Ett spår i innovationsstrategiarbetet handlar om innovation i offentliga eller samhälleliga tjänster och verksamheter som skola, vård, omsorg, infrastruktur, elförsörjning och avfallshantering. Eftersom befolkningsutvecklingen i Sverige (liksom i många andra länder) gör att vi blir färre som ska försörja fler (äldre som gått i pension, barn och ungdomar) behöver vi ”få ut så mycket som möjligt från investerade resurser och kompetens samt leverera bättre resultat till en lägre kostnad”. Seminariet Innovation i offentlig förvaltning i arrangemang av Statskontoret och Nationella rådet för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet handlar om just detta, och det är därför ytterligare ett av veckans intressanta möten.

Lite skrivarbete hinner vi med mellan mötena också – just nu vrider och vänder vi på dispositionen av strategidokumentet utifrån bland annat de kloka och inspirerande inspel vi fått hittills. Men mer om denna del av arbetet i ett senare inlägg!


Kommentera

2 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

  1. Pingback: Departementet, ingenjörerna och IKEA på väg! « Kjell Åke Hanssons blogg

  2. Pingback: Raska fötter sprungit… | Innovation