Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Väntan är över – här är den nationella innovationsstrategin!

Näringsminister Annie Lööf. Foto: Andia Ghafouri, Näringsdepartementet

Näringsminister Annie Lööf. Foto: Andia Ghafouri, Näringsdepartementet Bildrättigheter

Jag är glad och stolt över att regeringen nu har fattat beslut om att anta den nationella innovationsstrategin.

Det har varit ett långt och spännande arbete, ända från det att statsministern i regeringsförklaringen 2010 aviserade uppdraget, till vår kickoff i februari 2011 och fram till det att vi i regeringen nu på morgonen fattade beslut om att anta strategin.

Vi har under den här tiden träffat och fått inspel från över 1 300 personer på våra 15 regionala och tematiska dialogmöten, vi har fått över 50 inspel via vår webbplats, vi har träffat människor i Almedalen och på andra mötesplatser och överallt har vi märkt det stora intresse som finns kring innovationsfrågorna.

Jag vill tacka alla er som genom ert engagemang har bidragit!

Innovation börjar med människan!

Omslaget till den nationella innovationsstrategin. Foto: Johnérs Bildbyrå AB

Omslaget till den nationella innovationsstrategin. Foto: Johnérs Bildbyrå AB Bildrättigheter

Det som än en gång slår mig – och som jag också skriver i förordet till innovationsstrategin – är att innovation börjar med människan. Läs gärna vårt avsnitt i strategin som just handlar om innovativa människor. Det är viktigt då det är människor som får idéer och utvecklar kunskap. Det är människor som använder sin kunskap, kompetens och erfarenhet i nya lösningar i sitt företagande, på sin arbetsplats, på sin fritid eller som konsumenter.

I vår strategi tar vi sikte på 2020 och jag kan inte nog poängtera att vi på intet sätt är färdiga, nu väntar istället fortsatt arbete framåt! Senare i höst samlas vi för att tillsammans diskutera hur vi tillsammans – från regeringen, det offentliga, näringslivet och civilsamhället – kan bidra till ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovation i Sverige. Mötet kommer såklart att webbsändas så att alla kan ta del av det.

Jag ser fram emot att få fortsätta dialogerna och samtalen tillsammans med er om vårt långsiktiga stärkta innovationsklimat!

Varma hälsningar

Annie Lööf, näringsminister

Här hittar du mer information:

Den nationella innovationsstrategin (pdf)

Beställ ditt eget exemplar av den nationella innovationsstrategin

Regeringens webb-tv där jag berättar om strategin

www.regeringen.se/innovationsstrategi

Mina tidigare blogginlägg hittar du här, här och här!

Kommentera

10 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

 1. Pingback: Nationella innovationsstrategin är nu klubbad av riksdagen «

 2. Pingback: Connect Skåne

 3. Pingback: Innovationsstrategin har landat!

 4. Pingback: Connect Skåne

 5. Pingback: Hackernytt | Om startups och allt som hör till. På svenska. | Den nationella innovationsstrategin

 6. Pingback: Innovationsstrategin – flipp eller flopp? | Gergils Innovationsblogg

 7. Peter Ekman

  Jag har semester idag och jag har valt att läsa aktuellt strategidokument, trots att solen skiner därute. Jag väljer att kommentera, efter ett visst moget övervägande. Som ni säkert anar beror detta på att jag är extremt intresserad av området innovation och företagande.

  Jag kan med stor glädje konstatera att man idag använder den terminologi och definitioner som sedan många år används i andra länder. Vidare kan jag se att man i dokumentet adresserar ett relativt stort antal viktiga områden och behov, vilket givetvis är mycket bra. Det är en bra början.

  Samtidigt anser jag att dokumentet egentligen inte handlar om något nytt. Vi finner en övergripande beskrivning av viktiga områden. Vi finner en text som, enligt min uppfattning, handlar mera om vision och policy. Dessvärre bedömer jag dock att tidsramen för genomförandet är orealistisk. Om vi i Sverige fortsätter att arbeta med området innovation i den takt som f.n. råder tror jag att vi kanske når dit vi vill år 2050. Kanske… Det är inte säkert…

  För mig handlar en strategi om en plan för hur man i rent praktiskt hänseende genomför något. Man definierar inte enbart en vision, ett mål och beskriver grundförutsättningarna. Man beskriver även själva genomförandet. På denna punkt uppvisar aktuellt strategidokument stora brister, vilket för övrigt även Gustaf Rosell påpekar i sin kommentar.

  För ett företag utgör en affärsplan ett internt arbetsdokument, samt ett av flera verktyg för att t.ex. i olika sammanhang kommunicera externt vad företaget arbetar med. Innehållet i en affärsplan för ett företag förändras normalt sett över tid. Man bör kanske betrakta Regeringens strategidokument för området innovation ungefär som man ser på en affärsplan för ett företag. Ett dokument som har ett innehåll som förändras över tid. En erfaren investerare vill dock inte enbart se en bra affärsplan. Man vill även se bl.a. en handlingsplan,en realistisk budget, tidsbestämda och rimliga mål samt även se vem som skall göra vad i ett företag. Man vill se att de parter som skall utföra något även har rimliga resurser för genomförandet. Annars lär det knappast bli någon affär.

  Jag välkomnar således visionen, den övergripande beskrivningen av behoven, engagemanget och beröringen av området policy. Jag saknar dock handlingsplanen. Utan handlingsplanen, samt omedelbar start av genomförandet av ett antal olika viktiga åtgärder, kommer vi inte att nå det uppställda målet. Så enkelt är det. Tilläggas bör kanske att erfarna internationella experter har påpekat att vi i Sverige faktiskt kan bli bäst i världen inom området innovation. Inte ”bara” vara i världsklass. För att nå dit måste vi dock arbeta på ett helt annat sätt. Varför gör vi inte det då? Idag!

  Jag hoppas att jag har fel men jag får känslan av att Regeringen ännu inte vet vad som behöver genomföras idag. Jag får känslan av att Regeringen ännu inte känner till de konkreta behov som innovativa företag har. Jag får känslan av att Regeringen ännu inte riktigt vet vilka av företagens behov som den privata marknaden klarar av, samt vilka kompletterande åtgärder som vi behöver genomföra för att vi i Sverige skall kunna utnyttja mer av den fantastiska innovationspotential som finns i Sverige. Tänk om det är så enkelt? Hur skall då Regeringen, samt inte minst Finansdepartementet, kunna ta kloka beslut?

  I ett läge som detta är det enkelt att peka finger och påpeka brister. Jag tycker dock att man måste ha respekt för den uppgift som den svenska Regeringen har inom området innovation. Att arbeta med innovation är faktiskt relativt enkelt, om man har de praktiska erfarenheter som krävs. Vårt lands Regering och departement har ett stort ansvar och många olika saker att ta hänsyn till. Såvitt jag vet finns det idag egentligen ingen person som har egen praktiskt erfarenhet inom området innovation inom många olika branscher. Om man inte har en egen empiri att bygga sitt arbete på blir naturligtvis uppgiften väldigt svår. Kanske är det så att vi i Sverige behöver en egen innovationsminister, som ansvarar för ett innovationsdepartement, som även har erforderliga resurser för ett praktiskt genomförande av åtgärder som de flesta i näringslivet redan har insett måste göras? Kanske behöver en sådan innovationsminister ett team bestående av erfarna personer. Kanske behöver således Regeringen en liten innovation av rent organisatorisk karaktär? Jag har personligen stor respekt för t.ex. duktiga hantverkare men varför be en snickare även väva de textilier som behövs i ett hem, om ni förstår vad jag menar…

  Nåväl, jag råkar känna till en hel del av det som behöver genomföras. Samtidigt är det inte min uppgift att arbeta med detta. Jag har andra arbetsuppgifter, så jag går här inte in på allt detta. Jag kanske inte ens läser denna innovationsblogg förrän år 2020. Jag tänker dock allra ödmjukast be er som följer denna blogg att fundera lite på en sak. Fundera gärna lite på vad ni tror pågår i Kina år 2020 inom området innovation och företagande. Fundera gärna även lite på vad som i Kina pågår inom aktuellt område år 2050. I Kina har man redan bestämt sig. Man har en handlingsplan och man avsatt resurser för genomförandet. Min bedömning är att man ännu inte har hittat helt rätt i alla avseenden men man jobbar intensivt. Jag är övertygad om att man kommer att lyckas, förr eller senare. I andra delar av världen pågår idag liknande aktiviteter. Vad arbetar vi i Sverige med år 2050? Är det primärt turism, upplevelser, lokal service samt möjligen viss typ av s.k. råvarufångst? Hur framgångsrika är vi i så fall inom dessa områden? Hur ser den internationella konkurrensen ut inom dessa områden? Var i världen jobbar de allra mest ambitiösa och skickliga individerna/entreprenörerna? Är det verkligen i Sverige som den mest intressanta marknaden och de bästa resurserna finns? Forskningsresultat kan man redan idag köpa billigt utomlands, alternativt använda helt gratis. Har vi mer eller mindre släppt ambitionen att i Sverige vara framgångsrika inom ett antal forskningsområden? De investeringar som t.ex. nu görs inom området partikelfysik och nanoteknologi är ju fantastiskt bra men var står vi i konkurrensen om forskningsresurserna år 2050? Har vi hittat en affärsmodell som gör att inte enbart några få parter inom den privata kapitalmarknaden, samt företag och finansiärer andra länder, tjänar pengar på den kunskap som vi tar fram via svenska skattemedel och EU-finansiering? Har vi även lärt oss hur man på ett smart och kostnadseffektivt sätt arbetar med innovation, företagande och affärer? Sitter vi då fortfarande och blandar ihop korten, samt grubblar över vad som behöver göras? Släpper vår Regering då fortfarande en gemensam forsknings- och innovationsproposition, samtidigt som det arbetas med en innovationsstrategi?

  Att föra vidare kunskaper kallas utbildning, vilket vi i Sverige har hanterat på ett ganska klokt sätt, även om vi kan jobba mycket smartare även inom detta område. Att uppfinna och att forska handlar om skapa ny kunskap. Även uppfinningar som inte leder till en kommersiell framgång utgör en viktig kunskapskälla. Även misslyckade forskningsresultat kan användas på ett klokt sätt. Innovation och företagande handlar dock om något helt annat än utbildning, uppfinneri och forskning.

  Utbildning, forskning och uppfinneri är väldigt viktiga saker. Egentligen borde vi satsa mer resurser på dessa områden. Vi är ganska bra på utbildning i Sverige men vi kan bli bättre. Vi är relativt bra på forskning i Sverige men vi kan bli bättre, vilket kräver resurser och även t.ex. bra karriärsvägar för våra forskare. Vårt lands uppfinnare får dock i princip klara sig helt själva. I gruppen uppfinnare inkluderar jag även småföretagare, som inte har egna resurser för att på ett effektivt sätt hantera området innovation.

  De resurser som finns tillgängliga för Sveriges uppfinnare är märkligt små. En uppfinnare förväntas kunna göra nästan allt själv, vilket är en helt orimlig arbetsuppgift. De flesta uppfinnare får förlita sig på att de får viss assistans från mer eller mindre rent ideellt arbetande individer. De resurser som SUF, Almi, Länsstyrelser, Tillväxtverket m.fl. kan erbjuda är relativt fragmenterade, inte alltid helt behovsanpassade och räcker inte långt. Samtidigt förväntas såväl utbildningsdepartementet som näringsdepartementet kunna hantera området innovation, parallellt med allt annat som dessa departement förväntas utföra.

  Nej, jag får faktiskt inte ihop allt detta. Jag ser inte logiken. Jag ser inte strukturen. Jag ser inte att det f.n. finns ett antal av de grundförutsättningar som krävs för att vi i Sverige skall få det höga tempo och den effektivitet som krävs för att vi rätt skall kunna hantera de utmaningar som jag ser att vi har framför oss inom området innovation… Jag är nog inte ensam om att göra denna bedömning…

  Jag vill dock passa på att tacka alla som på olika sätt har arbetat med det som beskrivs i aktuellt strategidokument. Ni förstår uppenbarligen att detta område är oerhört viktigt och ni vill göra ett bra jobb. Jag väntar dock fortfarande otåligt på handlingsplanen, processtyrningen, genomförandet samt inte minst på de resurser som krävs för att vi verkligen skall nå våra mål…

  Snälla rara, vi måste bestämma oss för om vi skall lira fotboll, ishockey, basket eller innebandy. ”Spelet” innovation handlar inte om kunskapsgenering (uppfinneri/forskning). Vi måste producera och sälja det som kommer från kunskapsgenereringen. Jag vill i framtiden inte se ytterligare en forsknings- och innovationsproposition. Jag vill se en forskningsproposition. Jag vill i framtiden se en separat innovationsproposition. Peka med hela handen! Där är arenan! Här är reglerna! Här är resurserna! Nu kör vi!

  Ha en riktigt skön avslutning på veckan, samt en skön helg!

  Svara på inlägget
 8. Peter Ekman

  Det blev en hel del läsande på denna min semesterdag.

  Först Regeringens dokument om landets innovationsstrategi. Ett dokument som beskriver en vision, ett antal behovsområden, lite policy och en målsättning för hur det skall se ut inom aktuellt område år 2020. Absolut inget fel i detta. Tvärtom! Kan kanske vara ett startskott för något som kan bli intressant? Jag saknar dock handlingsplanen. Vem skall göra vad och vilka resurser skall ställas till dessa parters förfogande.

  Därefter läste jag Regeringens forsknings- och innovationsproposition. Man nämner att det är viktigt att Universitet och Högskolor arbetar med nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap. En hel del mer pengar till forskning, vilket är bra. Glädjande nog avsätts mer resurser till innovationskontoren, som framförallt bör fördelas till de parter som ännu inte har ett innovationskontor. Mycket bra! Därutöver beskriver man ett sammangående mellan Innovationsbron och Almi Företagspartner, vilket också med tiden kan bli bra.

  Det blir således mer resurser till generering av ny kunskap (forskning). Lite resurser tilldelas för inledande hantering av idéer i tidiga utvecklingsskeden som kommer från Universitet och Högskolor, vilket är bra. Ett försök till ökad samordning av de resurser som finns inom Innovationsbron och Almi Företagspartner, vilket förhoppningsvis leder till något positivt.

  Är det något som jag saknar då? Vi talar ju om en forsknings- och innovationsproposition. Ja, när individer och företag har utfört de inledande små delstegen av ett innovationsarbete kommer den riktigt stora utmaningen. När man börjar se att det kanske finns en kommersiell potential i en innovationsbaserad idé skall ett konkret innovationsarbete starta. Ett effektivt innovationsarbete kräver processtyrning, kompetens- och kapitalförsörjning. Då startar ett arbete som är avgörande för ett lyckat resultat inom området innovation. Var finns handlingsplanen för innovation, samt resurserna för att genomföra densamma? Lite förenklat kan man säga att det blir mer pengar för forskning men inga mer pengar för innovation.

  Om man skulle göra en separat proposition gällande forskning, skulle den bli omfattande och innehålla en hel del positiva nyheter samt besked om nya resurser. En separat proposition gällande innovation skulle man nästan kunna sammanfatta på en A4-sida, med beskedet ”inga nya resurser”. Det senare om man bortser från möjligheten att äntligen kunna starta ytterligare några innovationskontor. Innovationskontor som behöver samarbeta med den nya organsiationen Innovationsbron/Almi, för finansiering och affärsutveckling av kommersiellt intressanta projekt. Ett samarbete med en ny organisation (sammangåendet är ännu inte genomfört) som inte erhåller några nya resurser för arbete med innovation. I princip ”business as usual”.

  Detta är intressant, med tanke på hur viktigt området innovation bedöms vara… Har Regeringen måhända ett ess i rockärmen, som man avser att hala fram vid ett senare tillfälle? Kanske något som det nya innovationskansliet skall hjälpa till med?

  Svara på inlägget