Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Horisont 2020 inte längre vid horisonten

Så var det då äntligen dags!

Idag, den 11 december, publiceras de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation – Horisont 2020. Ramprogrammet innebär en satsning på nära 80 miljarder euro (i löpande priser) vilket utgör en budgetökning på 30 % (i fasta priser) i förhållande till det tidigare ramprogrammet, FP7. Utlysningarna kan du hitta här och mer information finns även hos Vinnova.

Efter en lång period av separata behandlingar av Kommissionens ursprungliga förslag, följt av intensiva förhandlingar mellan medlemsstaterna och Europaparlamentet, kunde lagstiftningspaketet som utgör stommen för ramprogrammet nyligen formellt antas av såväl parlament som ministerråd.

Horisont 2020 innefattar ett brett spektrum av insatser för att stödja forskning och innovation av högsta kvalitet – från grundforskning till marknadsnära innovationsaktiviteter. Mot bakgrund av den så kallade lundadeklarationen som togs fram under det svenska ordförandeskapet 2009 finns i Horisont 2020 tydligt fokus på de stora samhällsutmaningar vi står inför – som kräver breda konstellationer och integrerade perspektiv för att adresseras.

För svensk del gäller det nu att säkra starkt deltagande i ramprogrammets olika delprogram. Vi har i tidigare ramprogram generellt hävdat oss väl i konkurrensen men det finns också tydliga förbättringsområden – bland annat måste företagens medverkan i olika satsningar stärkas.

Låt oss nu gemensamt verka för att nyttja alla de möjligheter som Horisont 2020 för med sig!
Läs mer om Horisont 2020

Olof Hugander. Foto: Regeringskansliet

Olof Hugander tillhör Enheten för forskning och innovation på Näringsdepartementet. Foto: Regeringskansliet Bildrättigheter

Kommentera

2 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

  1. Pingback: Omvärldsspaning december 2013 | Logistikfokus | En blogg om logistik, transport och Supply Chain Management

  2. Pingback: Företag sökes till Horisont 2020! | Innovation