Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Innovationspiloter – förändra för ökad innovationsförmåga

Dagens gästbloggare är Sofia Ritzén som är universitetslektor på KTH och prefekt för institutionen Maskinkonstruktion. Hon är också initiativtagare till satsningen Innovationspiloterna. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

I Innovationsstudion på KTH samlades under några timmar den 23 september en mängd personer med ett gemensamt intresse: hur utvecklar vi företag och organisationer för en större innovationsförmåga. Många var där och representerade företag i Sverige med ett starkt intresse kring hur de ska utveckla den egna organisationen. Och de fick med sig en konkret modell för hur de kan göra och mycken inspiration. Inspiration till att arbeta med forskare, med studenter och att börja agera på den egna förändringen! Även jag inspirerades – av det engagemang som innovationsfrågor för med sig, det stora intresse som finns för att dela erfarenheter och inte minst av energin hos våra kommande ingenjörer och designers och potentialen som finns i svenska organisationer.

Innovationspiloterna

Uppdragsgivare Bernth Gustavsson på Ericsson tackar studenten Martin Ekberg, KTH för hans insats som Innovationspilot. Foto: Emma Härdin Bildrättigheter

Modellen Innovationspiloterna
Det nationella forsknings- och förändringsprogrammet PIEp (Product Innovation Engineering program) driver, med finansiellt stöd från Vinnova, satsningen Innovationspiloterna. Innovationspiloter är noga utvalda studenter som är tränade i att lägga grunden till en handlingsplan för ökad innovationsförmåga. Modellen bygger på en aktiv paketering av forskningsresultat om innovationsförmåga i metoder så att forskningsresultat kan användas i praktiken och komma till nytta.

De metoder som finns i Innovationspiloterna är utvecklade från den forskning som PIEp bedriver och bygger på år av forskning, främst egen forskning men också på den samlade kunskapsbild om hur man leder och organiserar för innovation som finns i forskarsamhället internationellt. Metoderna handlar t ex om hur man lägger fokus på radikal innovation i en miljö där inkrementell utveckling dominerar och hur man ringar in vad som är det egentliga problemet och inte börjar med lösningen (vilket är viktigt i all innovation oavsett om målet är en ny produkt, process eller affär).

Studenterna får uppdrag från företag där de under ett åttaveckorsupplägg arbetar med de metoder som finns i modellen.  De gör en genomlysning av företagets innovationsarbete idag och initierar tillsammans med sina uppdragsgivare en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller identifierade utmaningar, definierade aktiviteter för att möta utmaningarna, mål och mätetal för arbetet framåt.

Innovationspiloterna

Sandra Brander, KTH med seminariets moderator Pia Wågberg, Innventia. Foto: Emma Härdin Bildrättigheter

Innovationspiloterna

Fredrik Ekman, Strömsholmen AB och i bakgrunden bloggförfattaren Sofia Ritzén. Foto: Emma Härdin Bildrättigheter

Proffsiga, modiga, ödmjuka studenter
På seminariet den 23 september samlades flera av de studenter som arbetat som Innovationspiloter under sommaren 2013, och deras uppdragsgivare. Entusiasmen var inte att ta miste på. En av talarna var studenten Sandra Brander som jobbade på Strömsholmen AB i Tranås som berättade om sina erfarenheter. Hon fick tillsammans med studentkollegan Linnea Sahlin ett mycket gott mottagande och gjorde en noggrann analys av den rådande situationen under handledning av forskare i nätverket. De fann att utmaningar i företaget handlar om tydlighet vad gäller företagets vision och strategi för innovation och hur man leder en idéhanteringsprocess.

Företagsrepresentant Fredrik Ekman på plats var översvallande i sina lovord över Innovationspiloternas insats. Det var övriga företagsrepresentanter också och fällde omdömen om studenterna som modiga, proffsiga, ödmjuka, snabba, och effektiva. Även modellen Innovationspiloterna lovordades där stor betydelse lades på upplägget att definiera en handlingsplan för förändring och att involvera många personer i ett företag i att utveckla innovationsförmågan.

Förändra genom samverkan
Innovationspiloterna är i allra högsta grad en modell som visar på hur samverkan mellan företag och forskare kan stärkas, hur man kan nyttiggöra forskningsresultat i praktiken och hur man kan ge studenter en ordentlig skjuts i deras professionella utveckling.

PIEp som ligger bakom upplägget är ett samverkansprojekt mellan fem lärosäten i Sverige, från norr till söder: Luleå Tekniska Universitet, Designhögskolan vid Umeå Universitet, Kungl. Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping och Lunds Tekniska Högskola. Hittills har PIEp haft 44 piloter i 29 organisationer.

Sofia Ritzén

Kommentera

1 kommentar

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

  1. Pingback: Innovationspiloterna 2013 – hur gick det?