Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Nu bygger vi en motorväg för social innovation!

Hearing under dag 1, där tjänstemän från EU, Danmark, Köpenhamn och Malmö stad utfrågades om deras arbete med social innovation.

Hearing under dag 1, där tjänstemän från EU, Danmark, Köpenhamn och Malmö stad utfrågades om deras arbete med social innovation. Bildrättigheter

Dagens gästbloggare är Erika Augustinsson som arbetar med policy och strategi på Mötesplats för social innovation, som är ett samverkansprojekt mellan högskola, näringsliv, offentlig och ideell sektor.  Hennes inlägg utgår från egna och hennes organisations infallsvinklar och erfarenheter. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Mötesplats Social Innovation drivs av Malmö högskola och är ett nationellt kunskapscentrum inom området social innovation och samhällsentreprenörskap. Vi samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer, i syfte att mer systematiskt skapa förutsättningar för att utveckla området social innovation till ett nationellt styrkeområde för Sverige.

Nyligen var vi värdar för en konferens i Malmö och Köpenhamn om social innovation tillsammans med bland andra nätverket för det civila samhället Euclid och EU-plattformen för social innovation Social Innovation Europe.

Syftet med konferensen var att titta på den sociala innovationens livscykel; hur hittar vi finansiering för sociala innovationer, hur ser politiken, marknaden och ledarskapet ut och hur arbetar man över sektorer?

Konferensen inleddes i Köpenhamn med en bakgrund om utvecklingen av social innovation från att vara ett akademiskt koncept till ett verktyg som används inom allt fler politik-områden. Eftermiddagen avslutades med en hearing där tjänstemän från EU, Danmark, Köpenhamn och Malmö stad utfrågades kring deras arbete med social innovation.

– Danmark ska vara ett lösningsorienterat land där innovationen är utmaningsdriven, berättade Jesper Risom, som arbetar med Danmarks nationella innovationsstrategi.

Han fortsatte med att be konferensdeltagarna om stöd för hur de ska inkorporera social innovation i sin strategi. I dagsläget har Danmark inte med definitionen social innovation men man diskuterar innovation utifrån ett breddat synsätt, d v s att innovationer ska omfatta hela samhället och inte bara enstaka sektorer.

Det nationella perspektivet kompletterades av Emmanuel Vallens från DG Markt som presenterade det arbete som just nu görs inom EU, däribland arbetet med Social Business Initiative. Han nämnde arbetet i den expertgrupp som finns kopplad till initiativet som består av 70 medlemmar från olika länder i Europa. Det finns flera större EU-satsningar som har beröring på social innovation t ex arbete med forskning och innovation inom ramen för Horizon2020 och arbetet inom de olika strukturfonderna såsom Europeiska socialfonden.

– Nästa steg är att hitta en gemensam metod för hur man mäter resultat och impact av social innovation, det kommer vi arbeta med de närmaste månaderna, berättade Vallens.

Dag två av konferensen ägde rum på Malmö högskola, där man bland annat kunde lyssna på Jon Grayson, Chief Operating Officer på Social Stock Exchange, SSE.

Hanna Sigsjö inleder dag 2

Hanna Sigsjö inleder dag 2 Bildrättigheter

Han berättade om initiativet att etablera en Social Stock Exchange i London nästa år. Tanken är att underlätta för investerare att finna företag vars mål i första hand är att lösa en samhällsutmaning, men som även ger en rimlig vinst till sina aktieägare, vad man kallar ”social purpose business”. De branscher och sektorer som är aktuella är t ex hälsa, utbildning, bostäder, fair trade och etisk konsumtion, clean tech och förnybar energi etc.

– På SSE har vi utvecklat ett eget system för att utvärdera och mäta dessa företags prestation och resultat som är en kombination av SROI i UK och Accountability AA 1000, berättade Jon Grayson.

Vad som tydligt framkom under konferensen var att social innovation i sina olika skepnader är ett område som väcker allt större intresse i flera sektorer i samhället och att det idag framförallt från EU bedrivs en aktiv politik i syfte att stödja denna växande sektor. EU räknar med att det idag finns ca 2 miljoner så kallade ”social economy enterprises” vilket motsvarar ca 10% av Europas företag.

I den kommande svenska innovationsstrategin hoppas vi att det, till skillnad från den danska strategin, finns en uttalad vilja att i enlighet med arbetet inom EU, arbeta med social innovation som en viktig del i ett breddat innovationsperspektiv, vilket lyfts fram av ett flertal samhällsaktörer på senare tid.

Vad som också framkom var behovet av att vidare utveckla metoder och best practise för att mäta resultatet av det arbete som utförs i dessa ”social purpose businesses”. Inom sektorn pågår arbetet med att hitta nya former för att mäta resultat där SROI, social return on investment, är en av de mest kända. Ett annat sätt att hantera dessa hybrid-företag är att skapa specifika legala former som är bättre anpassade för dessa företags verksamhet, vars främsta mål är lösa ett samhällsproblem. I Storbritannien har man med framgång infört formen CIC, Community Interest Companies i detta syfte. I diskussionen kring vinster i välfärden är det vår rekommendation att vi ser över möjligheten att göra något liknande i Sverige.

Erika Augustinsson

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt