Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Vi tror på att superklustra!

Birgitta Heijer i länsresidenset i Umeå

Vik. landshövding Birgitta Heijer välkomnar till det femte Landshövdingen samtalar på residenset i Umeå. Foto: Jan Lindmark Bildrättigheter

Dagens gästbloggare är Birgitta Heijer, vikarierande landshövding i Västerbottens län . Hennes inlägg utgår från egna och hennes organisations infallsvinklar och erfarenheter. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Den 14 april bjöd jag in till synes omaka kluster: Skogstekniska klustret, Georange , Process IT och det virtuella klustret om kreativa näringar till länsresidenset i Umeå för att samtala om möjligheterna att föra dem samman med en metod vi valt att kalla att superklustra.

Vi tror på att superklustra! Att genom gränsöverskridande kopplingar sammanföra kreativa näringar och basnäringar och skapa ett mervärde och ett konkurrenskraftigt län. 

Till samtalet hade vi möjligheten att välkomna Näringsminister Annie Lööf.
– Västerbotten är en region med starka företag inom basnäringen, framförallt på skogs- och gruvsidan. Att skapa förutsättningar för samverkan mellan kluster- att superklustra är en lovande idé. Inte minst mot bakgrund av att de internationella samarbetena och nätverken blir allt viktigare för våra företag och det gäller att ta tillvara de globala möjligheterna, menade näringsministern.

Näringsminister Annie Lööf och Kommissionär Johannes Hahn. Foto Jan Lindmark

Näringsminister Annie Lööf och Kommissionär Johannes Hahn. Foto Jan Lindmark Bildrättigheter

Samt EU-kommissionären för regional policy Johannes Hahn som  gav ett europeiskt perspektiv.
– The European budget for 2014-2020 gives us the resources to translate this framework into concrete action. Cohesion policy, and horizon 2020 in particular, provide real investments for innovation and growth in all regions in Europe. I trust you will make the most of those instruments. Västerbotten’s regional innovation proposals fit perfectly with these objectives. I support your approach to smart specialisation and I count on your support in defending a strong European Union budget and a reformed cohesion policy.

Se filmen med EU-kommissionären Johannes Hahns inlägg i samtalet om smart specialisering i Västerbotten.

Även VINNOVAS generaldirektör Charlotte Brogren är positiv till initiativet:
– När det gäller Västerbottens val att satsa på gruv, skog och kreativa näringar, och framför allt hitta spännande kopplingar emellan dem, ligger detta helt i linje med den analys av Sveriges framtida inrktikning som vi på VINNOVA gjort.

Samtalet mynnade ut i en referensgrupp där dessa fyra kluster, genom att superklustra, kommer fortsätta arbetet med att finna lösningar till följande frågor:

1. Hur åstadkommer vi kreativa gränsöverskridande kopplingar?
2. Hur ska kreativa gränsöverskridande kopplingar skapa en attraktiv och innovativ region?
3. Hur kan vi stärka Västerbottens konkurrenskraft genom att samverka med EU-kommissionen om deras initiativ Smart specialisering?

Arbetet beräknas vara klart senhösten 2012.

Diskussionen om hur vi kan utveckla norrlandsregionerna genom att bättre utnyttja synergier mellan branscher, var också ett mycket viktigt tema i det regionala dialogmötet som genomfördes i Skellefteå den 2 februari. Jag är säker på att det här är en diskussion som kommer att vara mycket viktig fortsättningsvis.

Birgitta Heijer, vik. landshövding i Västerbottens län

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt