Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Om Innovationsbloggen

Den nationella innovationsstrategin. Illustration: Näringsdepartementet

På Innovationsbloggen kunde du 2011-2014 följa arbetet med att ta fram en innovationsstrategi för Sverige. Den nationella innovationsstrategin antogs den 11 oktober 2012.

Vi som drivit bloggen arbetar som tjänstemän på Näringsdepartementetet. På bloggen kan du också ta del av tankar från gästbloggare. Deras åsikter speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets synpunkter.

Genom Innovationsbloggen ville vi bidra till en mer informell och snabb kommunikation om såväl innovationsstrategin som det innovationspolitiska samtalet. Tack alla läsare och gästbloggare som hjälpt oss att att utveckla vårt arbete!

Du når Regeringskansliets växel på 08-405 10 00.

Den nationella innovationsstrategin