Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Innovationspiloter – förändra för ökad innovationsförmåga

I Innovationsstudion på KTH samlades under några timmar den 23 september en mängd personer med ett gemensamt intresse: hur utvecklar vi företag och organisationer för en större innovationsförmåga. Många var där och representerade företag i Sverige med ett starkt intresse kring hur de ska utveckla den egna organisationen. Och de fick med sig en konkret modell för hur de kan göra och mycken inspiration.

Kategori Gästbloggare | Om innovation | Ungas Innovationskraft 1 kommentar