Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Innovationer är ett resultat av relationer

När jag började som projektledare för CRED – Creative Destination Halland var det ett citat som etsade sig fast – Innovationer är ett reslutat av relationer. Ett citat som ökade min drivkraft och fick mig att lägga in en femte växel för att nå mitt mål. Jag ville vara med och utveckla Sveriges bästa inkubatorsprocesser för upplevelsebaserade bolag! En idé som tog sin utgångspunkt i en mobil inkubator som understöddes av ett nätverk av entreprenörer, bolag och andra aktörer.

Kategori EU | Gästbloggare | Regional tillväxt 1 kommentar