Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Kommentarer och netikett

I syfte att höja läsvärdet och stärka dialogen med läsarna kan besökare på Näringsbloggen kommentera inlägg. Vissa villkor måste dock uppfyllas för att kommentaren ska ligga kvar på bloggen.

  1. Netiketten ska efterlevas (se nedan).
  2. Kommentaren ska ha med inlägget eller ämnet att göra.
  3. Kommentaren ska vara på svenska eller engelska.

Vi som arbetar med bloggen jobbar vanligtvis kontorstid så om du kommenterar på kvällar och helger kan det dröja innan din första kommentar kan modereras. För mer specifika frågor och synpunkter om Näringsdepartementets verksamhet kan du skicka  ett meddelande till oss via registrator.

Netikett på Näringsbloggen

På Näringsbloggen håller man en god samtalston och man får inte:

  • uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott
  • göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning
  • sprida pornografiska bilder
  • göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande
  • göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet
  • utöva hot eller trakasserier
  • utge sig för att vara någon annan person

Upphovsrätten ska respekteras. Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda datorprogram, text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar rättigheterna till och det inte klart framgår att de är fria att använda. Använd inte heller någon annans namn eller fotografi/bild utan tillstånd från denne.