Fortsatt förankring för en bred uppslutning kring livsmedelsstrategin

Under det gångna året har vi arbetat intensivt för att ta fram och förankra en svensk livsmedelsstrategi, den första i sitt slag. Frågan är mycket angelägen och vi har mött ett mycket starkt engagemang kring strategins omfattning och innehåll.

Share
Kategori Dialog | Enheten bloggar | Hållbarhet | Livsmedelsstrategin | Möten | Politisk förankring | Proposition

Kunskap om mat – en bristvara

Intresset för mat är större än någonsin. Men det finns fortfarande en alldeles för låg grad av forskning och innovation i livsmedelssystemet, och det är fortfarande svårt att attrahera unga människor att ägna sig åt livsmedelsutbildningar. Varför? Det är lätt att skylla på politiker, stiftelser och företag som snåla finansiärer och på medias bild av livsmedelsindustrin. Men det finns också anledning för oss på universiteten att idka självkritik.

Share
Kategori Forskning | Gästbloggare | Konsumenter | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin | Mat | Myndigheter | Offentlig sektor

Framtidens innovativa, goda och hälsosamma mat – Vinnova har utsett vinnarna

Nu är det klart vilka 15 projekt som finansieras i Vinnovas satsning på att få fram klimatsmarta proteiner. Det är en stor variation både vad gäller råvaror och typ av livsmedel. Det är bland annat odlade muskelceller i en havrestruktur, korv på svenskodlad lupin, svampprotein som framställs från olika restflöden, samt en sportnutritionsdryck gjord av lyserade svenska blåmusslor.

Share
Kategori Entreprenörskap | Gästbloggare | Innovation | Konkurrenskraft | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin | Myndigheter

Ny märkning för bättre koll på livsmedlets ursprung

Ursprung, ursprung, ursprung. Idag vill vi veta mycket mer om den mat vi äter jämfört med för bara 10 år sedan. Frågan om matens och råvarornas ursprung toppar de flesta konsumentundersökningar. Efter år av ett slags ”låt gå-princip” är något på väg att hända. Trenden är tydlig, allt fler konsumenter bryr sig om vilka råvaror och livsmedel som köps hem. Därför har det varit helt rätt tidpunkt att lansera en frivillig ursprungsmärkning, Svenskmärkning, denna vår. Märkningen Från Sverige som ska hjälpa konsumenten att ta reda på om livsmedelsvaran har svenskt ursprung lanserades i butik i april.

Share
Kategori Dagligvaruhandel | Gästbloggare | Handel | Konsumenter | Livsmedelsstrategin | Märkning

Hur förhåller sig landsbygdsprogrammet till den kommande livsmedelsstrategin?

Politiken vill gärna se resultat och effekter, samtidigt som det ofta understryks hur viktigt det är att det finns en långsiktighet i de insatser som genomförs. Landsbygdsprogrammet, som vi på enheten för hållbar landsbygdsutveckling arbetar med, är ett program där vi arbetar med just långsiktiga effekter. Av programmets totala budget har 540 miljoner kronor öronmärkts för insatser i genomförandet av den kommande nationella livsmedelsstrategin.

Share
Kategori Enheten bloggar | EU | Hållbarhet | Innovation | Lantbruk | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin

Landsbygd, livskraft och livsmedel

Sveriges landsbygder engagerar! Självklart de som bor på landsbygden men också politiker, media och allmänhet. Vi har alla olika relationer till landsbygden, oavsett om vi bor där eller inte. En livskraftig landsbygd behövs för svensk livsmedelsproduktion. På Näringsdepartementets enhet för hållbar landsbygdsutveckling jobbar vi med båda frågorna och ser att det finns tydliga samband och beröringspunkter; det handlar om hållbar utveckling, attraktivitet, långsiktighet och konkurrenskraft för företagen, samtidigt som konsument- och medborgarperspektivet är viktigt. Landsbygdspolitiken är alltså en hörnsten i arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi.

Share
Kategori Enheten bloggar | EU | Gröna näringar | Hållbarhet | Lantbruk | Livsmedelsstrategin
4 kommentarer

REKO – ett framgångsrikt koncept för direkthandel

REKO, eller Rejäl Konsumtion, har på kort tid blivit ett populärt sätt att sammanföra producenter och konsumenter i Finland och har samtidigt skapat ett nätverks- och logistiksystem för lokalproducerad mat. Dess framgång ligger i enkelheten, dels administrativt och dels på det praktiska planet. Här berättar jag om framgångsreceptet.

Share
Kategori Ekologiskt | Entreprenörskap | Handel | Innovation | Konsumenter | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin
2 kommentarer

Matriket Österbotten samlar landskapet kring matbordet

Den österbottniska livsmedelsstrategin togs fram 2014 och var unik i sin uppsättning av involverade mataktörer. Producenter, förädlare, distributörer och konsumenter fick säga sitt om smaken, kulturen, utvecklingsarbetet och framtiden. Fram kom att maten är som naturen och människorna här på kusten: ren, rejäl och äkta. Som en lokal mataktör på en workshop uttryckte det: ”Närmat har element av godhet, det är själsdödande att bara tjäna pengar på mat”. Här berättar vi om Österbottens regionala livsmedelsstrategi.

Share
Kategori Gästbloggare | Konsumenter | Landskap | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin | Norden | Regionala initiativ

I väntan på en nationell livsmedelsstrategi

Likt Region Västerbotten har flertalet län i Sverige inte en färdig regional livsmedelsstrategi. Skälen till det varierar: strategin kanske istället är en lokal handlingsplan eller rymmer fler fokus än livsmedel, ett skäl är också att man väljer att invänta den nationella strategin. Här beskriver Länsstyrelsen i Västerbotten sitt arbete med livsmedelsfrågor.

Share
Kategori Gästbloggare | Gröna näringar | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin | Regionala initiativ