Framtidens innovativa, goda och hälsosamma mat – Vinnova har utsett vinnarna

Nu är det klart vilka 15 projekt som finansieras i Vinnovas satsning på att få fram klimatsmarta proteiner. Det är en stor variation både vad gäller råvaror och typ av livsmedel. Det är bland annat odlade muskelceller i en havrestruktur, korv på svenskodlad lupin, svampprotein som framställs från olika restflöden, samt en sportnutritionsdryck gjord av lyserade svenska blåmusslor.

Share
Kategori Entreprenörskap | Gästbloggare | Innovation | Konkurrenskraft | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin | Myndigheter

Ny märkning för bättre koll på livsmedlets ursprung

Ursprung, ursprung, ursprung. Idag vill vi veta mycket mer om den mat vi äter jämfört med för bara 10 år sedan. Frågan om matens och råvarornas ursprung toppar de flesta konsumentundersökningar. Efter år av ett slags ”låt gå-princip” är något på väg att hända. Trenden är tydlig, allt fler konsumenter bryr sig om vilka råvaror och livsmedel som köps hem. Därför har det varit helt rätt tidpunkt att lansera en frivillig ursprungsmärkning, Svenskmärkning, denna vår. Märkningen Från Sverige som ska hjälpa konsumenten att ta reda på om livsmedelsvaran har svenskt ursprung lanserades i butik i april.

Share
Kategori Dagligvaruhandel | Gästbloggare | Handel | Konsumenter | Livsmedelsstrategin | Märkning

Hur förhåller sig landsbygdsprogrammet till den kommande livsmedelsstrategin?

Politiken vill gärna se resultat och effekter, samtidigt som det ofta understryks hur viktigt det är att det finns en långsiktighet i de insatser som genomförs. Landsbygdsprogrammet, som vi på enheten för hållbar landsbygdsutveckling arbetar med, är ett program där vi arbetar med just långsiktiga effekter. Av programmets totala budget har 540 miljoner kronor öronmärkts för insatser i genomförandet av den kommande nationella livsmedelsstrategin.

Share
Kategori Enheten bloggar | EU | Hållbarhet | Innovation | Lantbruk | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin

Landsbygd, livskraft och livsmedel

Sveriges landsbygder engagerar! Självklart de som bor på landsbygden men också politiker, media och allmänhet. Vi har alla olika relationer till landsbygden, oavsett om vi bor där eller inte. En livskraftig landsbygd behövs för svensk livsmedelsproduktion. På Näringsdepartementets enhet för hållbar landsbygdsutveckling jobbar vi med båda frågorna och ser att det finns tydliga samband och beröringspunkter; det handlar om hållbar utveckling, attraktivitet, långsiktighet och konkurrenskraft för företagen, samtidigt som konsument- och medborgarperspektivet är viktigt. Landsbygdspolitiken är alltså en hörnsten i arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi.

Share
Kategori Enheten bloggar | EU | Gröna näringar | Hållbarhet | Lantbruk | Livsmedelsstrategin
4 kommentarer

REKO – ett framgångsrikt koncept för direkthandel

REKO, eller Rejäl Konsumtion, har på kort tid blivit ett populärt sätt att sammanföra producenter och konsumenter i Finland och har samtidigt skapat ett nätverks- och logistiksystem för lokalproducerad mat. Dess framgång ligger i enkelheten, dels administrativt och dels på det praktiska planet. Här berättar jag om framgångsreceptet.

Share
Kategori Ekologiskt | Entreprenörskap | Handel | Innovation | Konsumenter | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin
2 kommentarer

Matriket Österbotten samlar landskapet kring matbordet

Den österbottniska livsmedelsstrategin togs fram 2014 och var unik i sin uppsättning av involverade mataktörer. Producenter, förädlare, distributörer och konsumenter fick säga sitt om smaken, kulturen, utvecklingsarbetet och framtiden. Fram kom att maten är som naturen och människorna här på kusten: ren, rejäl och äkta. Som en lokal mataktör på en workshop uttryckte det: ”Närmat har element av godhet, det är själsdödande att bara tjäna pengar på mat”. Här berättar vi om Österbottens regionala livsmedelsstrategi.

Share
Kategori Gästbloggare | Konsumenter | Landskap | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin | Norden | Regionala initiativ

I väntan på en nationell livsmedelsstrategi

Likt Region Västerbotten har flertalet län i Sverige inte en färdig regional livsmedelsstrategi. Skälen till det varierar: strategin kanske istället är en lokal handlingsplan eller rymmer fler fokus än livsmedel, ett skäl är också att man väljer att invänta den nationella strategin. Här beskriver Länsstyrelsen i Västerbotten sitt arbete med livsmedelsfrågor.

Share
Kategori Gästbloggare | Gröna näringar | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin | Regionala initiativ

Nu har vi läge att forma ett långsiktigt matsvinnsarbete!

Tisdagen den 22 mars lämnades slutrapporten för matsvinnsuppdraget till Näringsdepartementet. Uppdraget har legat hos oss på Livsmedelsverket men vi har gjort allt arbete i nära samarbete med Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Utifrån våra olika kompetensområden har vi kunnat titta på hela livsmedelskedjan – något som är absolut nödvändigt om man ska komma åt matsvinnet.

Share
Kategori Gästbloggare | Hållbarhet | Konsumenter | Livsmedelsstrategin | Mat | Myndigheter

Spelar landskapet någon roll för en livsmedelsstrategi…?

… klart att det gör! Många är de vyer som dyker upp när vi hör ordet landskap. Ofta är det utblickar värdiga att pryda ett vykort som många av oss tänker på.
Men landskap förändras ständigt och de flesta funderar inte så mycket över vilka processer som format omgivningen. Som blivande landskapsarkitekter brinner vi för frågor som rör landskap i alla dess former. En grupp med extra stor påverkan på just landskapen är våra lantbrukare. Vi menar att om man ska ta fram en livsmedelsstrategi är människans roll avgörande. Hur kan vi stötta och hjälpa dessa hjältar i att fortsätta med sitt viktiga arbete?

Share
Kategori Gästbloggare | Lantbruk | Livsmedelsstrategin | Regionala initiativ | Studenter
1 kommentar