Överenskommelse om målen i livsmedelsstrategin är på plats

Igår, den 16 januari, nåddes en blocköverskridande överenskommelse kring de långsiktiga målen för den nationella livsmedelsstrategin. Christina Nordin, avdelningschef vid Näringsdepartementet, reflekterar kring överenskommelsen och vad den innebär.

Share
Kategori Enheten bloggar | Gröna näringar | Hållbarhet | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin | Mat | Politisk förankring | Tillväxt

Finskt succékoncept testas i svenska Grästorp

Det finska succékonceptet REKO-ringar – ett sätt att sälja lokal mat på nätet, testas nu i Grästorp i Västra Götaland. Hushållningssällskapet har initierat detta försök tillsammans med Grästorps kommun. Vi hoppas att vi varit med och startat något som kan göra att våra livsmedelsproducenter i större utsträckning kan göra affärer av den ökade efterfrågan på lokal mat som vi upplever.

Share
Kategori Ekologiskt | Entreprenörskap | Gästbloggare | Hållbarhet | Konsumenter | Livsmedelsproduktion | Regionala initiativ
1 kommentar

Mer norrbottnisk mat på tallrikarna

Det är som eljest i Norrbotten. Å ena sidan har vi en position på världskartan som är makalöst intressant. Att det odlas och bedrivs jordbruk på den här breddgraden är unikt i världen. Tack vare de kalla vintrarna kan vi ha en renare produktion än många andra. Å andra sidan tillverkar vi alldeles för lite mat. För 20 år sen var länet självförsörjande till 50 procent, idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna att producera mer mat finns, det vet vi.

Share
Kategori Gästbloggare | Hållbarhet | Hälsa | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin | Mat | Offentliga måltider | Regionala initiativ

Kunskap om mat – en bristvara

Intresset för mat är större än någonsin. Men det finns fortfarande en alldeles för låg grad av forskning och innovation i livsmedelssystemet, och det är fortfarande svårt att attrahera unga människor att ägna sig åt livsmedelsutbildningar. Varför? Det är lätt att skylla på politiker, stiftelser och företag som snåla finansiärer och på medias bild av livsmedelsindustrin. Men det finns också anledning för oss på universiteten att idka självkritik.

Share
Kategori Forskning | Gästbloggare | Konsumenter | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin | Mat | Myndigheter | Offentlig sektor

Framtidens innovativa, goda och hälsosamma mat – Vinnova har utsett vinnarna

Nu är det klart vilka 15 projekt som finansieras i Vinnovas satsning på att få fram klimatsmarta proteiner. Det är en stor variation både vad gäller råvaror och typ av livsmedel. Det är bland annat odlade muskelceller i en havrestruktur, korv på svenskodlad lupin, svampprotein som framställs från olika restflöden, samt en sportnutritionsdryck gjord av lyserade svenska blåmusslor.

Share
Kategori Entreprenörskap | Gästbloggare | Innovation | Konkurrenskraft | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin | Myndigheter

Ny märkning för bättre koll på livsmedlets ursprung

Ursprung, ursprung, ursprung. Idag vill vi veta mycket mer om den mat vi äter jämfört med för bara 10 år sedan. Frågan om matens och råvarornas ursprung toppar de flesta konsumentundersökningar. Efter år av ett slags ”låt gå-princip” är något på väg att hända. Trenden är tydlig, allt fler konsumenter bryr sig om vilka råvaror och livsmedel som köps hem. Därför har det varit helt rätt tidpunkt att lansera en frivillig ursprungsmärkning, Svenskmärkning, denna vår. Märkningen Från Sverige som ska hjälpa konsumenten att ta reda på om livsmedelsvaran har svenskt ursprung lanserades i butik i april.

Share
Kategori Dagligvaruhandel | Gästbloggare | Handel | Konsumenter | Livsmedelsstrategin | Märkning

Hur förhåller sig landsbygdsprogrammet till den kommande livsmedelsstrategin?

Politiken vill gärna se resultat och effekter, samtidigt som det ofta understryks hur viktigt det är att det finns en långsiktighet i de insatser som genomförs. Landsbygdsprogrammet, som vi på enheten för hållbar landsbygdsutveckling arbetar med, är ett program där vi arbetar med just långsiktiga effekter. Av programmets totala budget har 540 miljoner kronor öronmärkts för insatser i genomförandet av den kommande nationella livsmedelsstrategin.

Share
Kategori Enheten bloggar | EU | Hållbarhet | Innovation | Lantbruk | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin

Landsbygd, livskraft och livsmedel

Sveriges landsbygder engagerar! Självklart de som bor på landsbygden men också politiker, media och allmänhet. Vi har alla olika relationer till landsbygden, oavsett om vi bor där eller inte. En livskraftig landsbygd behövs för svensk livsmedelsproduktion. På Näringsdepartementets enhet för hållbar landsbygdsutveckling jobbar vi med båda frågorna och ser att det finns tydliga samband och beröringspunkter; det handlar om hållbar utveckling, attraktivitet, långsiktighet och konkurrenskraft för företagen, samtidigt som konsument- och medborgarperspektivet är viktigt. Landsbygdspolitiken är alltså en hörnsten i arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi.

Share
Kategori Enheten bloggar | EU | Gröna näringar | Hållbarhet | Lantbruk | Livsmedelsstrategin
4 kommentarer