Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Vi tror på vår strategi – men behöver nationell draghjälp!

Dagens gästbloggare är Carolina Gunnarsson, samordnare för arbetet med livsmedelsstrategin i Kalmar län. I några inlägg under våren lyfter vi regionala initiativ och förväntningar som finns på den nationella strategin. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.
Samordnaren för strategin
Samordnare för arbetet med livsmedelsstrategin Kalmar Carolina Gunnarsson, Foto: Regionförbundet i Kalmar län

Mat från Kalmar län är viktig inte bara för länet, utan också i ett större perspektiv. Vi har lite mer än två procent av Sveriges befolkning men svarar för en fjärdedel av Sveriges produktion av kyckling och mer än en tiondel av mjölken, äggen och nötköttet. Kalmar är t ex landets fjärde största besöksregion sommartid, med Ölands Skördefest och Astrid Lindgrens Värld som goda matexempel.

En livsmedelsstrategi för Kalmar län – varför ska man ta fram en sådan? Jo, jordbruk, mat och måltid påverkar invånare, län och framtid på många sätt. Det handlar om arbetstillfällen, hälsa, identitet, miljö, välbefinnande och mycket mera. Och branschen växer. Under åren 2005 – 2013 stod lantbrukare från Kalmar län för drygt en tredjedel av all tillväxt inom animalieproduktionen i Sverige. Konkurrensen är stenhård och det behövs utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare på ett långsiktigt och hållbart sätt. Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025 ska bidra till att detta blir möjligt, det vill säga bidra till ett växande värde.

Strategin omfattar mat från Kalmar län i hela kedjan ”från jord till bord” och har tagits fram i en bred dialog under 2014-2015. Arbetet har finansierats av LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län. Dessa tre organisationer har också antagit strategin. Strategin bygger på ett omfattande underlag samt på möten med nästan 900 personer. Tack vare detta sätt att arbeta har såväl offentliga som privata aktörer idag en bättre kunskap om dagens och framtidens utmaningar och en mer gemensam bild av vilka frågor som är viktiga. Vi har satt upp mål, identifierat framgångsfaktorer, valt strategi och pekat ut sex prioriterade och strategiska åtgärder. Nu ska de bara genomföras!

Livsmedelsstrategin heter ”Växande värde”, eftersom vi tror att framtidens möjligheter ligger i att kunna erbjuda mat och måltider av bästa kvalitet och med mervärde. Strategin hanterar de frågor vi i någon mån äger själva. Därutöver är vi naturligtvis beroende av vad som händer nationellt och internationellt. Då blir nationella mål, beslut och satsningar viktiga. Vi ser därför gärna att den nationella strategin prioriterar och stöttar följande områden:

  • ett tydligt marknads- och konsumentperspektiv
  • en effektiv myndighetsutövning
  • tillämpad och regionalt anpassad forskning
  • ökad förädlingsgrad
  • moderniserad kompetensförsörjning
  • digitalisering
  • en nationell vägning mellan olika frågor och dimensioner

Vi förutsätter också konkreta nationella delmål om till exempel export, svensk produktion, självförsörjningsgrad, ekologisk konsumtion och produktion. Läs vår önskelista här.

Vi är stolta över maten från Kalmar län. Nu ser vi fram emot en nationell livsmedelsstrategi som stödjer det regionala och lokala arbetet landet runt!

Läs mer om vårt arbete på strategins hemsida och i vår Facebook-grupp.

Carolina Gunnarsson

Share

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt