Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Mer norrbottnisk mat på tallrikarna

Projektledare Håkan Stenmark i diskussion. Foto: Viveka Österman. Projektledare Håkan Stenmark i diskussion. Foto: Viveka Österman.

 

Dagens gästbloggare är Håkan Stenmark, projektledare för Norrbottens livsmedelssatsning Nära Mat. Det här är nummer sex i serien om regionala livsmedelsstrategier. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Det är som eljest i Norrbotten. Å ena sidan har vi en position på världskartan som är makalöst intressant. Att det odlas och bedrivs jordbruk på den här breddgraden är unikt i världen. Tack vare de kalla vintrarna kan vi ha en renare produktion än många andra.  Å andra sidan tillverkar vi alldeles för lite mat. För 20 år sen var länet självförsörjande till 50 procent, idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna att producera mer mat finns – det vet vi.

I Norrbotten finns det vilda – renen, älgen, öringen och skogens bär. Och ju mer vi producerar av det som kommer från våra åkrar, trädgårdar, skogar, fjäll, älvar och hav, desto mer självförsörjande blir vi. Vi behöver mer norrbottnisk mat på tallrikarna. För norrbottningarnas skull. För våra livsmedelsproducenters skull. Och för en bättre folkhälsa. Ja, helt enkelt för att samhällets utveckling ska vara hållbar. För att det ska ske har länsstyrelsen, landstinget, Norrbottens Kommuner och LRF i Norrbottens län initierat jobbet med att ta fram Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat.

Innan arbetet drogs igång förra hösten sneglade vi på hur andra län och regioner hade jobbat. Vi lät oss inspireras innan vi slog fast vilka ramar vi ville hålla oss inom. Nyckelorden för vårt arbete är nära samverkan, delaktighet, kreativa processer och en bred dialog med hela livsmedelskedjan och med politiker på lokal och regional nivå.

Vi arrangerade fyra seminarier, vi kallar dem för Nära Mat-prat, med olika teman. Såväl regionala som nationella föreläsare gav oss inspel från verkligheten. De skapade en bra grund för det absolut viktigaste – gruppdiskussionerna i slutet av varje seminarium. Där fanns utrymme för tankar och idéer att mötas och diskuteras. Det har vi fångat upp. Fem prioriterade utvecklingsområden utkristalliserades. De utgör grunden för Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat, tillsammans med planerade åtgärder med tidsplaner och där olika parter har tagit på sig ansvaret för att åtgärderna genomförs. Vi lägger fokus på

• kunskap om hållbar mat och folkhälsa

• offentliga aktörer och offentlig upphandling

• konkurrenskraftig matproduktion och energiförsörjning

• kompetensförsörjning

• identitet och stolthet

På tisdag den 20 september presenterade vi länets livsmedelsstrategi och de ansvariga aktörerna. Det var vår kick off. Då var vi klara, och då började arbetet på allvar.

För att förverkliga vår strategi krävs resurser, hjärta och mod. Och att hela Norrbottens livsmedelskedja samt våra politiker, kommuner, myndigheter och handeln är intresserade av att integrera strategin i sin verksamhet.

Det är på regional nivå vi bäst känner till våra utmaningar och möjligheter. Därför kan vi göra verkstad av det vi vill och behöver göra. Men självfallet hoppas vi att den nationella livsmedelsstrategin går i linje med vad vi behöver genomföra.

Håkan Stenmark, projektledare Nära Mat, hakan.stenmark@lrf.se

Workshop under ett Nära Mat-prat. Foto: Viveka Österman. Workshop under ett Nära Mat-prat. Foto: Viveka Österman.

Läs strategin och kortversionen av strategin här.

Och på Facebook, Nära mat.

Share

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt