Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

En miljard för åtgärder i regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin

Den 7 februari presenterades regeringens handlingsplan med åtgärder för att nå målen i livsmedelsstrategin. Handlingsplanen innehåller ett 40-tal insatser fram till år 2019 och regeringen satsar drygt en miljard kronor på genomförandet under denna period.

Share
Kategori Ekologiskt | EU | Export | Forskning | Handlingsplan | Innovation | Klimat | Konkurrenskraft | Livsmedelsproduktion | Livsmedelsstrategin | Myndigheter

Stort intresse för att tycka till om Konkurrenskraftsutredningen

Remissammanställningen på Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande är nu färdig. Det har varit ett gediget arbete för Anne Rymer-Rythén och Anneke Svantesson från Näringsdepartementet som har gjort sammanställningen av de 98 remissvar som kommit in.

Share
Kategori Djurhälsa | Export | Konkurrenskraftsutredningen | Livsmedelsstrategin | Tillväxt | Trädsgårdsproduktion | Växtskydd

Många ville bidra när livsmedelsdialogen kom till Vara

Vara i Västra Götaland var det femte stoppet under den svenska livsmedelsdialogen med totalt sex stopp runt om i landet under våren 2015. Omkring 140 deltagare, alla med koppling till livsmedelskedjan, kom till konserthuset i Vara den 5 juni för att diskutera vad en kommande livsmedelsstrategi ska innehålla. Landshövding Lars Bäckström och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht […]

Share
Kategori Dialog | Livsmedelsstrategin | Möten | Myndigheter
2 kommentarer

Nationella dialoggruppen möttes för första gången

Måndagen den 18 maj träffades den nationella dialoggruppen för första gången. Gruppen som består av företrädare för nationella organisationer från olika delar av livsmedelskedjan bjöds in av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att bidra med synpunkter och inspel till livsmedelsstrategin och samtidigt diskutera det gemensamma genomförandet av strategin.

Share
Kategori Dialog | Livsmedelsstrategin | Möten

Livlig dialog i Vreta kloster

I ett regngrått Vreta kloster var samlingssalen fylld till sista plats för det fjärde mötet i livsmedelsdialogen som hölls den 4 maj. Vädret dämpade inte på något sätt lusten till dialog, de cirka 80 deltagarna tog verkligen möjligheten att bidra med synpunkter, tankar och idéer kring den kommande livsmedelsstrategin. Många händer räcktes upp i väntan på att få mikrofonen!

Share
Kategori Livsmedelsstrategin | Möten
1 kommentar

Transporter, lönsamhet och attraktionskraft lyftes i Umeå

Omkring 120 deltagare kom till Umeås nya kulturhus Väven den 24 april för att diskutera och ge inspel till en långsiktig svensk livsmedelsstrategi. Transporter, lönsamhet, hållbarhet och attraktionskraft är några nyckelord från diskussionen. Vid den tredje livsmedelsdialogen deltog aktörer inom livsmedelskedjan i Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

Share
Kategori Livsmedelsstrategin | Möten
2 kommentarer