Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Om Näringsbloggen

Näringsdepartementet har som ett av sina mål att arbeta öppet och inbjudande. Då vi vet att det finns ett stort intresse för många av våra frågor samlas en del av våra sakfrågor i den här bloggportalen som vi döpt till Näringsbloggen. Vi vill att Näringsdepartementets bloggare ska bidra till en mer informell och snabb kommunikation om det dagliga näringspolitiska arbetet.

Tanken är alltså att ytterligare kunna belysa och få in synpunkter på på våra frågor.

Med Näringsbloggen vill vi nå ut till personer, medier och organisationer som bevakar eller har särskilt intresse av svensk näringspolitik. Bloggarna ska vara pålitliga och öppna informationskällor där du som läsare får information direkt från källan. Bloggarna är därför personliga och skrivna av namngivna skribenter. Någon blogg beskriver breda frågor medan andra belyser smalare områden inom vårt arbetsfält. Vissa kan du följa under en längre tid medan andra bloggar upprättas för särskilda händelser.

Våra bloggare ”bloggar i tjänsten”, det vill säga de tar ansvar för innehållet i sin blogg på samma sätt att de tar ansvar för Näringsdepartementets sidor på regeringens webbplats vad gäller innehåll, intervjuer med medier eller kommentarer under möten.

Näringsdepartementets alla frågor

Näringsdepartementet ansvarar för fler frågor än de som förekommer i bloggen. På regeringen.se/naring hittar du dem.

De politikområden som ligger under Näringsdepartementet är:

Vi använder WordPress

Den här bloggportalen är byggd på den tekniska plattformen WordPress.

Kontakt

Vill du delta i debatten eller har du ett tema du vill lyfta? Mejla oss på n.livsmedelsstrat@regeringskansliet.se och n.skogsprogrammet@regeringskansliet.se.

Du kan kontakta respektive bloggare via e-post:
fornamn.efternamn@regeringskansliet.se.

Mer uppgifter om bloggarna hittar du på redaktionssidan. Mer kontaktinformation till Näringsdepartementets personal och politiker hittar du på regeringen.se. Där kan du även skicka e-post till registrator.

Allmänhet

Du når Regeringskansliets växel på 08-405 10 00.