Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Prenumerera

Att prenumerera är ett enkelt sätt att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna utan att du behöver besöka webbplatsen.

RSS
RSS, som är ett standardformat för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar. Det står för Rich Site Summary och Really Simple Syndication. Så fort ett nytt inlägg publiceras som matchar dina val av RSS-flöden uppdateras även din RSS-läsare.

Du kan välja att prenumerera via länkarna nedan eller så går du in i den blogg som intresserar dig och klickar i browserfönstret.

Bloggen om innovation : http://naringsbloggen.se/innovation/feed

Brysselbloggen: http://naringsbloggen.se/utblick/feed

E-post med nyheter från regeringen.se/naring
Du kan också prenumerera på nyheter från Näringsdepartementet och våra övriga departement. Denna prenumeration är knuten till regeringen.se.

Där kan du kan välja att prenumerera på nyheter utifrån ämnesområde, departement eller statsråd.