Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Redaktion

Här är vi som för tillfället arbetar med och skriver på Näringsbloggen. Har du synpunkter på bloggarnas innehåll eller struktur så kan du kontakta någon av oss.

Bästa sättet är att använda e-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se. För mer generella frågor om Näringsdepartementets verksamhet kan du skicka ett meddelande till oss via registrator.

Mediumansvarig för Näringsbloggen är Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm. Du kan kontakta honom via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se eller via växeln på 08-405 10 00.

Transporter och infrastruktur

Kajsa Lindström

Kajsa Lindström arbetar på Transportenheten på Näringsdepartementet.

Tomas Engholm

Tomas Engholm är kommunikationschef på Näringsdepartementet.