Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Endast himlen sätter gränser var budskapet i Venedig

Överväldigade av intryck och intressanta samtal om skogens möjligheter att utveckla hållbara städer känns det som att marken fortfarande gungar under våra fötter efter ett par dagar i Venedig. Vi deltog vid öppnandet av den svenska utställningen The Forests of Venice under Venedigs internationella arkitekturbiennal som invigdes den 28 maj. Satsningen, som samlar några av Sveriges mest framstående arkitektkontor, lyfter fram trä som byggnadsmaterial och belyser samspelet mellan natur och livsmiljö för att hantera klimatförändringar och begränsade naturresurser.

Share
Kategori Arbetsgrupper | Arkitektur | Det nationella skogsprogrammet | Enheten bloggar | Hållbarhet | Innovation | Internationellt | Träbyggande
1 kommentar

Årets andra programrådsmöte med nationella skogsprogrammet

Den 2 juni samlades det nationella skogsprogrammets programråd igen. Den här gången gavs presentationer av ordförandena från skogsprogrammets fyra arbetsgrupper som nu börjar bli färdiga med sina strategiska rekommendationer och står inför arbetet med slutrapporten.

Share
Kategori Arbetsgrupper | Biobaserad ekonomi | Det nationella skogsprogrammet | Dialog | Enheten bloggar | Okategoriserade | Programråd | Skogsprogrammets vision

Nationella skogsprogrammets andra speed-dejting

I förra veckan, den 19 maj, mötte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och det nationella skogsprogrammets sekretariat tio intressenter på en andra speed-dejting för året. Syftet var som vid det första tillfället att få in inspel till den pågående dialogen i arbetet med att ta fram det nationella skogsprogrammet.

Share
Kategori Det nationella skogsprogrammet | Dialog | Enheten bloggar | Kompetens inom skogsnäringen | Skogsprogrammets vision

Forest Europe vill boosta europeisk skog

Ingeborg Bromée på Näringsdepartementets enhet för skog och klimat leder den svenska delegationen till regionala skogssamarbetet Forest Europe och sitter i processens styrkommitté. Här delar hon med sig av reflektionerna från skogssamarbetet i Europa och förhandlingarna i Slovakien 11-12 maj, Eurovisionsveckan, och det intensiva skedet i skogsprogrammets arbetsgrupp 4 som har ett internationellt fokus.

Share
Kategori Arbetsgrupper | Biobaserad ekonomi | Det nationella skogsprogrammet | Enheten bloggar | Hållbarhet | Internationellt | Skogsprogrammets vision

Miljö- och naturvård angår det nationella skogsprogrammet!

I onsdags 20 april besökte statssekreterare Elisabeth Backteman Uppsala för den årliga flora- och faunavårdskonferensen på SLU. Representerade regeringen gjorde även Åsa Romsons statssekreterare Gunvor G Ericson. Årets tema var Allmänhet och vetenskap i naturvårdens tjänst. Sekretariatets Helena Busk rapporterar från konferensen och förklarar hur skogsprogrammet arbetar med hållbarhet och miljö.

Share
Kategori Det nationella skogsprogrammet | Enheten bloggar | Forskning | Hållbarhet | Miljö | Skogsprogrammets vision

Vårt förslag till en mer attraktiv skogssektor: Skogslyftet!

Skogssektorn idag har flera utmaningar. En av dem är att den tyvärr dras med dåligt rykte, många gånger på grund av bristande kunskap. Zaremba-debatten för några år sedan är ett exempel på hur några ser på skogsbranschen. Media ger ingen nyanserad bild av dagens situation tycker vi. När såg ni senast ett reportage som visade en positiv utveckling inom skogsbruket och hur miljömedvetna vi är? I framtiden behövs fortsatt kompetens för att möta branschens utmaningar. Vi har förslag på hur skogssektorn kan lyftas.

Share
Kategori Dialog | Forskning | Gästbloggare | Kompetens inom skogsnäringen | Studenter | Utbildning

Nationella skogsprogrammet speed-dejtar intressenter

I onsdags 13 april mötte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och det nationella skogsprogrammets sekretariat tio intressenter på en s.k. speed-dejting. Syftet var att få in fler inspel till den pågående dialogen om det nationella skogsprogrammet. Lars Ekberg från sekretariatet på Näringsdepartementet berättar om dagen.

Share
Kategori Arbetsgrupper | Det nationella skogsprogrammet | Dialog | Enheten bloggar | Sekretariatet | Skogens värden

Nationella skogsprogrammet i workshop med studenter om skogens framtida värden

I måndags mötte nationella skogsprogrammets sekretariat studenter från SLU och Umeå universitet i en workshop kring skogens värden. Tanken var att få en tvärvetenskaplig bredd i dialogen, och ett sjuttiotal blivande arkitekter, ingenjörer, statsvetare, biologer och jägmästare slöt upp för att delge sina tankar kring hållbart skogsbruk och hur skogssektorn kan bli mer attraktiv.

Share
Kategori Det nationella skogsprogrammet | Dialog | Kompetens inom skogsnäringen | Skogens värden | Studenter | Utbildning