Nationella skogsprogrammets andra speed-dejting

I förra veckan, den 19 maj, mötte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och det nationella skogsprogrammets sekretariat tio intressenter på en andra speed-dejting för året. Syftet var som vid det första tillfället att få in inspel till den pågående dialogen i arbetet med att ta fram det nationella skogsprogrammet.

Share
Kategori Det nationella skogsprogrammet | Dialog | Enheten bloggar | Kompetens inom skogsnäringen | Skogsprogrammets vision

Forest Europe vill boosta europeisk skog

Ingeborg Bromée på Näringsdepartementets enhet för skog och klimat leder den svenska delegationen till regionala skogssamarbetet Forest Europe och sitter i processens styrkommitté. Här delar hon med sig av reflektionerna från skogssamarbetet i Europa och förhandlingarna i Slovakien 11-12 maj, Eurovisionsveckan, och det intensiva skedet i skogsprogrammets arbetsgrupp 4 som har ett internationellt fokus.

Share
Kategori Arbetsgrupper | Biobaserad ekonomi | Det nationella skogsprogrammet | Enheten bloggar | Hållbarhet | Internationellt | Skogsprogrammets vision

Miljö- och naturvård angår det nationella skogsprogrammet!

I onsdags 20 april besökte statssekreterare Elisabeth Backteman Uppsala för den årliga flora- och faunavårdskonferensen på SLU. Representerade regeringen gjorde även Åsa Romsons statssekreterare Gunvor G Ericson. Årets tema var Allmänhet och vetenskap i naturvårdens tjänst. Sekretariatets Helena Busk rapporterar från konferensen och förklarar hur skogsprogrammet arbetar med hållbarhet och miljö.

Share
Kategori Det nationella skogsprogrammet | Enheten bloggar | Forskning | Hållbarhet | Miljö | Skogsprogrammets vision

Vårt förslag till en mer attraktiv skogssektor: Skogslyftet!

Skogssektorn idag har flera utmaningar. En av dem är att den tyvärr dras med dåligt rykte, många gånger på grund av bristande kunskap. Zaremba-debatten för några år sedan är ett exempel på hur några ser på skogsbranschen. Media ger ingen nyanserad bild av dagens situation tycker vi. När såg ni senast ett reportage som visade en positiv utveckling inom skogsbruket och hur miljömedvetna vi är? I framtiden behövs fortsatt kompetens för att möta branschens utmaningar. Vi har förslag på hur skogssektorn kan lyftas.

Share
Kategori Dialog | Forskning | Gästbloggare | Kompetens inom skogsnäringen | Studenter | Utbildning

Nationella skogsprogrammet speed-dejtar intressenter

I onsdags 13 april mötte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och det nationella skogsprogrammets sekretariat tio intressenter på en s.k. speed-dejting. Syftet var att få in fler inspel till den pågående dialogen om det nationella skogsprogrammet. Lars Ekberg från sekretariatet på Näringsdepartementet berättar om dagen.

Share
Kategori Arbetsgrupper | Det nationella skogsprogrammet | Dialog | Enheten bloggar | Sekretariatet | Skogens värden

Nationella skogsprogrammet i workshop med studenter om skogens framtida värden

I måndags mötte nationella skogsprogrammets sekretariat studenter från SLU och Umeå universitet i en workshop kring skogens värden. Tanken var att få en tvärvetenskaplig bredd i dialogen, och ett sjuttiotal blivande arkitekter, ingenjörer, statsvetare, biologer och jägmästare slöt upp för att delge sina tankar kring hållbart skogsbruk och hur skogssektorn kan bli mer attraktiv.

Share
Kategori Det nationella skogsprogrammet | Dialog | Kompetens inom skogsnäringen | Skogens värden | Studenter | Utbildning

Arbetet med det nationella skogsprogrammet går framåt i ett härligt tempo!

Wilhelm Magnusson, projektkoordinator på sekretariatet för det nationella skogsprogrammet på Näringsdepartementet berättar om det pågående arbetet med programmet och vilket stort engagemang det finns runtom i landet för skogsfrågor. På måndag nästa vecka arrangerar sekretariatet en studentdialog i Umeå tillsammans med Skogshögskolans studentkår.

Share
Kategori Det nationella skogsprogrammet | Dialog | Enheten bloggar | Sekretariatet | Studenter

Vem får påverka morgondagens skog?

Skogstekniska klustret vill med hjälp av skoglig forskning förstå hur morgondagens skog ser ut och därmed få kunskap om hur morgondagens skogsmaskin kan byggas. Klustret blir en nyckelaktör i dialogen mellan de som påverkar framtiden och uppfinner morgondagen, Det sker genom samverkan mellan företag i norra Sverige och akademisk FoU (forskning och utveckling). Skogstekniska klustret arbetar även med jämställdhet i skogsbranschen och menar att med ökad jämställdhet kommer ökad ekonomisk lönsamhet.

Share
Kategori Det nationella skogsprogrammet | Forskning | Gästbloggare | Jämställdhet | Kompetens inom skogsnäringen | Skogens värden
1 kommentar

Det bioekonomiska undret – hur kan skogen bidra?

Idag 21 mars är det internationella skogsdagen! Hela 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog och det finns en stor potential i den skogliga råvaran. Näringsbloggen uppmärksammar skogsdagen genom att redogöra för begreppet bioekonomi i en kort Q & A; vad betyder bioekonomi och hur kan skogens värden tas tillvara i en omställning mot en mer hållbar och klimatsmart ekonomi?

Share
Kategori Biobaserad ekonomi | Det nationella skogsprogrammet | Internationellt | Klimat | Skogens värden

Sveriges Arkitekter på främjanderesan till Japan

När Näringsdepartementet besökte Japan i början av mars för att främja svenskt träbyggande var Sveriges Arkitekter med. Träarkitektur har en gedigen tradition i Sverige och idag förenas den med innovativa lösningar för flerbostadshus. Sverige och Japan har en gemensam historia med en lång tradition av att bygga i trä. Traditionen föll delvis i glömska under 1900-talet men är nu på stark tillbakagång i både Japan och Sverige. Båda länderna har också 70 procent av markytan täckt av skog, ett förnybart byggmaterial in på knuten. Arkitekturen är ett väldigt bra sätt att paketera och marknadsföra Sveriges gröna guld. Och intresset från den japanska sidan var stort.

Share
Kategori Biobaserad ekonomi | Export | Gästbloggare | Innovation | Internationellt | Träbyggande