Julen närmar sig

Ett intensivt 2012 går mot sitt slut. Nu tar vi jullov för att samla nya krafter till ett nytt spännande år! Under 2013 kommer mycket att hända för alla oss som arbetar med att förbereda den kommande programperioden. Ett stort tack till er som på olika sätt bidrar i dialogen. God Jul och Gott Nytt År!

Share
Kategori Okategoriserade

Fortsatt dialog om partnerskapsöverenskommelsen

De senaste veckorna har jag haft förmånen att träffa strukturfondspartnerskapen i såväl Luelå som i Västra Götaland. Jag var även på väg till Jönköping för att träffa strukturfondspartnerskapet för Småland och öarna men tyvärr kom det ett snöoväder emellan som gjorde att jag fick ställa in resan. Till våren kommer arbetet i projektet att fortsätta […]

Share
Kategori Partnerskapsöverenskommelsen

Förslaget till programgeografi har kommit

Igår (18 december) meddelade Europeiska kommissionen i ett brev till medlemsstaterna hur de ser på geografin för de gränsregionala och transnationella programmen. För Sveriges del innebar inte  brevet några överraskningar. Kommissionen föreslår kontinuitet. Den största överraskningen var att man föreslår att det transnationella programmet Norra periferin ska byta namn till ”Arctic and North”. Hela hösten […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete

Territorial Cohesion and Urban Matters (TCUM)

Ja, det är namnet på EU-kommissionens subkommitté för territoriella och urbana frågor. På TCUM:s möte 13 december var det ett särskilt fokus på specifika territoriella särarter, framför allt de regiontyper som ska ägnas särskild uppmärksamhet enligt EU-fördragets artikel 174. Erik Gløersen vid universitetet i Genève berättade om ESPON-projektet GEOSPECS analys av dessa områden och deras […]

Share
Kategori Gleshet | Regional tillväxt | Territoriella agendan

Den 12-13 december träffades övervakningskommittén i Södra Östersjöprogrammet

I övervakningskommittén träffas alla representanter för medlemsstaterna som deltar i programmet för att följa att programmet når sina mål och fungerar som det ska. För Sverige finns förutom Näringsdepartementet även Tillväxtverket och regionala representanter i övervakningskommittén. På agendan stod bland annat diskussion om det framtida arbetet inför kommande programperiod. Det fortsatta arbetet i arbetsgrupperna ”innehåll” […]

Share
Kategori Europa 2020 | Regional tillväxt | Strukturfonderna

Snart tar irländarna över förhandlingarna

Det cypriotiska ordförandeskapet i rådet är inne på slutvarvet. När det gäller strukturfondsförordningarna har ordföranden i rådsarbetsgruppen (Adonis) arbetat målmedvetet och lyckats få ministrarnas stöd vid Allmänna Rådet för nio tematiska block (danskarna klarade 10 i våras). Dessa sammanlagt 19 block innebär i praktiken, att för nästan alla artiklar i förordningarna finns nu överenskommelse om […]

Share
Kategori Förhandlingarna i EU | Okategoriserade

Territorial Cohesion – fågel eller fisk?

EU-ländernas samarbete om territoriell sammanhållning (Territorial Cohesion) och genomförandet av den Territorialla Agendan (TA2020) har fortsatt under hösten. Under ett DG-möte på Cypern i oktober ställde Polens delegat Piotr Zuber den retoriska frågan: Kan vi få denna fågel att flyga? Polen drar i alla fall sitt strå till stacken genom att genomföra en studie kring […]

Share
Kategori Regional tillväxt | Territoriella agendan

Regionalt innovationsarbete tar sats inför nästa programperiod för EU:s olika instrument

Nätverket RND-FoIs (Regional Nationell Dialog med fokus på forsknings och innovationsfrågor) möte den 3 och 4 december samlade ett 40-tal deltagare från regionala nivån, nationella myndigheter och departement till ett möte på Näringsdepartementet för att diskutera aktuella frågor. Deltagarna från Mittuniversitetet, North Sweden European Office och Västra Götalandsregionen inledde diskussionen om hur synergier mellan Horisont […]

Share
Kategori Forskning och innovation | Horisont 2020 | Innovationsstrategin | Strukturfonderna
1 kommentar

Framtidsdiskussioner i Östersjöprogrammet

Ett tredje möte i Östersjöprogrammets programmeringsgrupp, den så kallade Joint Programming Committé – JPC, med ansvar för framtagandet av ett nytt program för perioden 2014-2020, hölls 27-28 novemberi Riga. Representanter från samtliga länder som ingår i dagens programområde samt Ryssland deltog. Även om inte alla förutsättningar är klara vad gäller förordningar och budget påbörjades ändå diskussioner kring vilka […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering | Strukturfonderna
1 kommentar

Nya projekt fick finansiering av Östersjöprogrammet

Den 27 november genomfördes det 10:e Övervakningskommittémötet i det EU-finansierade Östersjöprogrammet 2007-2013 i Riga. Eftersom programperioden börjar lida mot sitt slut, och tiden för att implementera nya projekt därmed är kort, markerade Rigamötet ett avslut i finansiering av nya projekt under innevarande period. Den begränsade tid som återstår innebar också att ÖK denna gång endast […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Strukturfonderna