Uppdatering om förhandlingsarbetet

Vi är nu en månad in på det Irländska ordförandeskapet som hållit ett högt tempo i förhandlingsarbetet men ändå ligger lite efter planeringen, något som får kompenseras under februari och mars om man ska klara målsättningen att ha en slutuppgörelse i juni. Det är särskilt förordningen om europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) som visat […]

Share
Kategori Förhandlingarna i EU

URBACT övervakningskommitté 28 janauri

På agenda stod bla kort information om framtida URBACT. Förberedelserna har precis börjat för den nya programperioden. En arbetsgrupp har bildats och Sverige har anmält intresse att delta. Nästa möte blir i mitten på februari. I övrigt beslutades om nya projekt i den sista utlysningen och ett antal svenska partners finns med inom olika projekt.

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete

Nu stakas framtidens Central Baltic-program ut

Igår samlades nationella och regionala representanter från fyra länder och Åland i Helsingfors för att diskutera nästa programperiod för Central Baltic. Eftersom det var det första mötet i nytillsatta Joint Programming Committee (JPC) stod många procedurfrågor på agendan, tillexempel ordförandeskapet i JPC samt i två arbetsgrupper som ska ansvara för innehåll och administration/styrning. Ledamöterna kom […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Strukturfonderna
2 kommentarer

Rivstart för programarbetet i Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Måndag och tisdag denna vecka träffades representanter från danska, svenska och norska regioner i ett vintrigt Malmö för att diskutera kommande program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Med på mötet fanns också EU-kommissionen, Kommunal- og regionaldepartementet, Erhvervsstyrelsen, Tillväxtverket och Näringsdepartementet.   Region Skåne var värd för två innehållsrika dagar. På agendan stod bland annat presentation av en syntesrapport […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering

Analysunderlag för gränsregionala och transnationella samarbetsprogram

Både Nordregio och ESPON har tagit fram analysunderlag för de gränsregionala och transnationella samarbetsprogrammen 2014 – 2020. Nordregio har i rapporten ”Added Value of Cross-Border and Transnational Cooperation in Nordic Regions” försökt utveckla en metod som ska underlätta valet av teman och säkra det territoriella mervärdet för de programområden som berör Norden. ESPON har tagit […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete

Kommissionens riktlinjer för partnerskapsöverenskommelsen

I måndags, den 14 januari, höll EU-kommissionen ett arbetsgruppsmöte för att diskutera ett utkast till riktlinjer för innehållet i partnerskapsöverenskommelsen. Mötet var välbesökt då 4 representanter från varje land var inbjudna. Diskussionen rörde främst att man ansåg riktlinjerna alltför detaljerade samt att medlemsländerna tycker det är tveksamt att koppla kommissionens positionspapper till riktlinjerna eftersom båda […]

Share
Kategori Okategoriserade | Partnerskapsöverenskommelsen

EU:s Östersjöstrategi i kommande programperiod 2014-2020

På svenskt initiativ hölls i fredags ett möte om EU:s strategi för Östersjöregionen inför kommande programperiod 2014-2020. Mötet hade särskilt fokus på hur strategin kan hanteras på ett gemensamt sätt inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen. Det var ett trettiotal personer som kom från Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Polen, Tyskland och Sverige. EU-kommissionen representerades av Charlina Vitcheva och Colin Wolfe […]

Share
Kategori EU:s strategi för Östersjöregionen | Partnerskapsöverenskommelsen

Nu är irländarna igång

God fortsättning! Tillbaka i ett slaskigt Stockholm efter första rådsarbetsgruppsmötet under det irländska ordförandeskapet. Nu var det väl inte precis vår i Bryssel heller (6-7 grader), men en koltrast tyckte annorlunda och ägnade sig åt skönsång, så det blir nog vår i år också. Vid mötet presenterade ordförandeskapet sina planer för våren. Under januari kör […]

Share
Kategori Förhandlingarna i EU | Okategoriserade