Nu går vi in på detaljerna…

Samtidigt som förhandlingarna om strukturfondsförordningarna fortsätter så påbörjas nu en rad expertmöten där de mer detaljerade formerna för att genomföra strukturfondsprogrammen ska diskuteras. För den nuvarande programperioden (2007 – 2013) fastställdes de detaljerade kraven i en särskild kommissionsförordning. I och med Lissabonfördraget kommer istället dessa regler att fastställas i särskilda akter. Vilka frågor som ska […]

Share
Kategori Fokus och inriktning | Förhandlingarna i EU

Dialogmöte partnerskapsöverenskommelsen

    Jag vill rikta ett stort tack till alla er som deltog och framförallt bidrog till vårt dialogmöte om partnerskapsöverenskommelsen i fredags! Vi håller för närvarande på att göra en sammanställning av de papper ni lämnade till. Sammanställningen kommer vi inte att kunna skicka ut till er, den kommer endast att ha en form […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Havs- och fiskerifonden | Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Regionalfonden | Socialfonden

Intensiva diskussioner om nytt URBACT program

  Bryssel mötte med soligt väder när arbetsgruppen för  framtidens URBACT träffades den 18 februari. I gruppen finns en representant från varje medlemsstat som  uttryckt intresse att vara med. På agendan stod erfarenheter från innevarande programperiod samt två interaktiva arbetspass. Den ena arbetspasset behandlade önskemål och förväntningar inför kommande programperiod både för nationell och lokal nivå och den andra handlade […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Stadsutveckling | Strukturfonderna

Fantasifyll Gamla Nordsjön

Som generalist med brett intresse av samhällsutvecklingen tycker jag det är intressant att vara med och påverka innehållet i det transnationella samarbetet under nästa programperiod. Jag vill verka för tydliga projektidéer som vågar försöka skapa nytt och ett enkelt administrativt regelverk. Kommissionen har lämnat ut en meny med elva rätter: innovationer, IKT, små och medelstora […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Forskning och innovation | Regionalfonden

Territoriell utveckling – med lokal nivå som utgångspunkt

En del av förberedelserna inför nästa programperiod 2014-2020 är att utarbeta den så kallade Partnerskapsöverenskommelsen. I denna ska Sveriges utmaningar och prioriteringar i relation till Europa 2020 adresseras och som ett svar mot detta ska de fyra aktuella fondernas möjligheter och inriktning ställas. Som ett komplement till detta har kommissionen presenterat tre verktyg som på […]

Share
Kategori Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Strukturfonderna
1 kommentar

Breaking News – Ett steg närmare ett nytt Central Baltic

Förberedelserna för ett nytt Central Baltic för nästa programperiod tog ett kliv framåt i samband med att regeringen i förra veckan fattade beslut att uppdra/erbjuda aktörer med regionalt tillväxtansvar i det svenska programområdet att delta i utarbetandet av det nya programmet. Beslutet gäller Gotlands kommun, Länsstyrelsen i Stockholm samt samverkansorganen i Gävleborg, Södermanland, Uppsala och […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering | Strukturfonderna
2 kommentarer

Nattmangling om EU-budgeten gav resultat

Den här gången lyckades EUs stats- och regeringschefer nå en överenskommelse om EU-budgeten 2014- 2020. Detta efter drygt ett dygns intensiva och oavbrutna förhandlingar. För oss tjänstemän blev det en eftermiddag, kväll och natts väntan på ett konkret förslag att analysera som kom först 06.30 på fredagsmorgonen. Så den här gången fick vi anledning att […]

Share
Kategori Förhandlingarna i EU
2 kommentarer

Fortsatt arbete med partnerskapsöverenskommelsen

Arbetet med partnerskapsöverenskommelsen fortsätter nu i ett högt tempo. Eftersom det blev ett beslut om EU:s långtidsbudget förra veckan kan vi nu förutse att de förordningar som rör partnerskapsöverenskommelsen och fonderna kommer att kunna beslutas under sommaren. Partnerskapsöverenskommelsen ska enligt det föreslagna regelverket skickas inom tre månader efter att förordningen har beslutats. Den 5 februari […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Förhandlingarna i EU | Gemensamt strategiskt ramverk | Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Regionalfonden | Socialfonden | Strukturfonderna

Goda grannar planerar för framtiden

Förra veckan träffades programgruppen för Sverige-Norge programmet i Akershus fylkeskommunes lokaler, mitt i centrala Olso, för att diskutera upplägget för det gemensamma arbetet. I programgruppen återfinns samordnare från respektive region och fylke samt från den förvaltande myndigheten. Med på mötet var också EU-kommissionen, Kommunal- og regionaldepartementet och Näringsdepartementet som informerade om pågående förberedelser inför den kommande programperioden. På mötet diskuterades […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering

Quo vadis Östersjöstrategi?

Den 30 januari 2013 träffades representanter från EU-medlemsländerna och Kommissionens generaldirektorat för regional- och statspolitik i Bryssel. Baden-Württembergs permanenta representation stod värd för detta s.k. högnivåmöte. Syftet var bl.a. att utvärdera hur långt förberedningsarbetet av EU:s Donaustrategi har kommit och vilka resultat som har åstadkommits inom EU:s Östersjöstrategi. En av den viktigaste frågan när det gäller […]

Share
Kategori EU:s strategi för Östersjöregionen | Okategoriserade