Framtidens strukturfondsprogram växer nu fram

Efter ett par år av förberedelser och stort fokus på förhandlingar om EU budget, regelverk och förordningar är arbetet med att ta fram en strategi för hur vi i Sverige vill använda de EU medel vi tar del av inom ramen för Partnerskapsöverenskommelsen nu i full gång. De regionalt tillväxtansvariga har fått uppdraget att utarbeta […]

Share
Kategori Fokus och inriktning | Okategoriserade | Partnerskapsöverenskommelsen | Programmering | Regional tillväxt | Regionalfonden

Slutsatser för framtiden

Hur använder jag mina erfarenheter från det transnationella Interreg-samarbetet mellan Nordsjöländerna (Nordsjöprogrammet) som jag deltagit i sedan 2007? Jo, genom att försöka svara på tre frågor. Hur kan jag medverka till att utveckla prioriteringarna för den nya programperioden 2014-2020? Under den nuvarande perioden så har vi stöttat innovationsstrukturer för produkter och tjänster, hållbar miljöutveckling bland […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete

Positionspapperet finns nu på svenska

Jag vet att ni är många som har frågat efter en svensk översättning på positionspapperet tidigare, och nu har kommissionen skickat oss en översättning. Den svenska översättningen ligger på regeringen.se tillsammans med den engelska. Klicka på blogginläggets rubrik för att följa länken.

Share
Kategori Partnerskapsöverenskommelsen

Evaluation network meeting i Bryssel 14-15 mars

Ibland är livet mer besvärligt än vanligt. Vi anländer till Bryssel för vårens möte med DG Regios och DG Sysselsättnings utvärderingsnätverk. Gatan från centralstationen är som en osandad skridskobana, dessutom snö överallt. Veronica Gaffey, chef för DG Regios utvärderingsenhet, har skickat ”urgent message” om att tunnelbanestationen vid Kommissionens konferenscenter är stängd, summit. De som tror […]

Share
Kategori Strukturfonderna | Utvärdering och följeforskning

Förhandlingar om det transnationella ETC-programmet för Östersjöregionen

Arbetet med att ta fram ett nytt Östersjöprogram är i full gång och de första konkreta texterna diskuteras nu mellan länderna. Den 5-6 mars möttes en arbetsgrupp bestående av representanter för de åtta EU-länderna, Norge och Ryssland för att komma överens om programmets fokus i nästa programperiod. Med utgångspunkt i tidigare överenskommelser så har programsekretariatet […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering

Uppdrag och programdirektiv beslutade för fyra gränsregionala program

Den 28 februari beslutade regeringen att uppdra/erbjuda aktörer med regionalt tillväxtansvar att ta fram förslag till program för det gärnsregionala samarbetet för följande programområden: Öresund-Kattegattt-Skagerrak, Sverige-Norge, Botnia-Atlantica och Nord. Genom att programmeringsuppdraget ges till de som har det regionala tillväxtansvaret i berörda län säkerställs att programmen blir förankrade och i linje med regionala prioriteringar och regionala utvecklingsprogram. […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering

Uppstart för de regionala strukturfondsprogrammen

Dialogen inom förberedelserna för Målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning är i full gång. Förra veckan hade vi tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet ett uppstartsmöte med alla kontaktpersoner i de åtta programområdena för att diskutera det kommande arbetet med både regional- och socialfonden. Tillväxtverket och ESF-rådet deltog också, liksom Tillväxtanalys och Statskontoret som har uppdragen att […]

Share
Kategori Dialogmöten | Programmering
1 kommentar

Kraftsamling i Europahuset för programskrivning Central Baltic

Vad skiljer en varm och solig försommaronsdag i Åbo 2006 från en kall senvinterkylig tisdag i Stockholm 2013? Svaret kan vara sju år av utveckling för 122 projekt i mellersta Östersjöregionen i det nyskapade Central Baltic-programmet. Har vi tacklat utmaningarna att nå en säker och hälsosam miljö, en ekonomiskt konkurrenskraftig och innovativ region samt attraktiva […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering

Taktiska tankar om kommunicerande kärl

Att Nordsjön och Östersjön hänger samman genom Bälten och Öresund, det får vi ju lära oss redan i skolan. Genom EU:s Östersjöstrategi får vi detta bekräftat, eftersom de västliga delarna av Sverige liksom Norge också deltar i genomförandet. Handlingsplanen för Östersjöstrategin är en frivillig överenskommelse mellan östersjöländerna; Norge, Ryssland och Vitryssland är delaktiga på projektnivå […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Fokus och inriktning

Förberedelsearbete inför programperiod 2014-2020

Regeringen beslutade nyligen om hur strukturen ska se ut under nästa programperiod. Regeringen har valt att behålla de geografiska områdena och att utgå ifrån det arbete som redan har gjorts under nuvarande programperiod. Min uppfattning är att det kommer att förenkla genomförandet och öka förutsättningarna för att programmen kommer igång snabbare. Självklart så känns det […]

Share
Kategori Förvaltande myndighet | Strukturfonderna