Framtida administrationen i Nordsjön diskuterades

I  ett för dagen soligt men kallt Aberdeen möttes företrädarna för de 7 medverkande medlemsstaterna i arbetsgruppen för administration i framtida Nordsjöprogrammet. På agendan stod revision och kontroll. Dagens system diskuterades intensivt och likaså erfarenheter av innevarande programperiod. Just nu sker ett arbete i varje territoriellt program om vilka erfarenheter man tar med sig av innevarande system liksom hur systemet kan […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete

Förhandsutvärdering – med syfte att få så bra program som möjligt!

  I enlighet med regelverket för strukturfonderna ska en förhandsutvärdering utföras för varje operativt program. För regionalfonden (ERUF) är det Tillväxtanalys som har fått uppdraget att utföra en förhandsutvärdering. Förhandsutvärderingen ska ses som en av tre byggstenar, tillsammans med uppdraget till regionerna och uppdraget till förvaltande myndighet, att skapa så bra och kvalitativa program som […]

Share
Kategori Utvärdering och följeforskning

Möte med fokus på resultat för den kommande programperioden

Under mars och april har det hållits nio så kallade expertgruppsmöten. Syftet med mötena är att förbereda de detaljerade reglerna som ska komplettera förordningarna för nästa programperiod. När förordningarna väl är på plats kommer dessa kompletterande regler att tas in i så kallade delegerade eller genomförande-akter. I förra veckan var det dags att diskutera hur […]

Share
Kategori Fokus och inriktning | Förhandlingarna i EU

DG-möte om urban och territoriell utveckling

Den 16 april hölls ett möte i Dublin på högsta tjänstemannanivå inom ramen för EU-ländernas samarbete kring urban och territoriell utveckling. Diskussioner fördes bl.a. om utformningen av de territoriella samarbetsprogrammen URBACT och ESPON inför kommande programperiod. URBACT:s förvaltande myndighet menade att målen för det kommande programmet ska vara hållbar stadsutveckling som bygger på ett integrerat […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Stadsutveckling | Strukturfonderna | Territoriella agendan

Östersjöstrategins framtid diskuterades i Espoo

Det fjärde arbetsmötet om EU:s strategi för Östersjöregionen genomfördes den 10 och 11 april i Espoo med Interact Point Åbo som värd, i samarbete med kommissionen genom DG Regio and Urban Policy. Den välbesökta konferensen riktades framförallt till aktörer i Östersjöregionen som arbetar med genomförandet av strategin samt representanter från medlemsstaterna med ansvar för nationell […]

Share
Kategori EU:s strategi för Östersjöregionen | Okategoriserade

Dialogmöte partnerskapsöverenskommelsen

I går den 8 april hade vi ett dialogmöte inom ramen för arbetet med partnerskapsöverenskommelsen. Mötet var ett uppföljande möte till dialogmötet den 22 februari. Näringsdepartementet återkopplade på de förslag som rör prioriteringar och samordningsmöjligheter för kommande programperiod som lämnades till oss den 22 februari. För närvarande har vi en intensiv intern process i regeringskansliet […]

Share
Kategori Dialogmöten | Partnerskapsöverenskommelsen

Full fart framåt!

Igår, onsdag, träffades de svenska aktörer som fått i uppdrag att samordna framtagandet av de gränsregionala programmen. Mötet ägde rum på Näringsdepartementet. Förvaltande myndigheter och ex ante utvärderare var också med på mötet. På bilden syns de flesta av oss som deltog. På mötet informerade Näringsdepartementet om förhandlingsläget vad gäller förordningarna och om de beslutade programdirektiven. Därefter redovisade varje program […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering

Tematiska områden på dagordningen i Riga

Utanför möteslokalen i Riga sken marssolen starkt över medlemsländernas delegationer när de dagarna före påskhelgen samlades för att diskutera vilka tematiska områden som det gränsregionala samarbetsprogrammet Central Baltic ska inriktas mot under nästa programperiod 2014-2020. Diskussionen tog avstamp i de rekommendationer som programmets arbetsgrupp för innehållsfrågor (Working Group 1) kommit fram till vid sitt möte […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering | Strukturfonderna