I huvudet på en programmerare…

  Timmen är alltför sen och jag sitter och formulerar, raderar och omformulerar meningar, mål och indikatorer om Stockholmsregionens forsknings- och innovationsmiljöer och andra områden som det regionala strukturfondsprogrammet i Stockholm förväntas stärka. Det gäller att hitta en balans och precision med bibehållen röd tråd genom analys, insatsområde, tematiskt mål, investeringsprioriteringar, specifika mål och den […]

Share
Kategori Gästbloggare | Programmering | Regionalfonden

Dialogmöte kring programriktlinjer för regionalfonden

Igår torsdag bjöd Näringsdepartementet in till dialog kring programriktlinjerna för såväl de nya regionala som det nya nationella strukturfondsprogrammet för den kommande programperioden 2014-2020. Regeringen fattade beslut om direktiven i förra veckan och förväntningarna har varit höga rörande hur de nya programmen ska utformas. Efter välkomnande och sedvanlig presentationsrunda där det konstaterades att företrädare för […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Regional tillväxt | Strukturfonderna

Åländsk dimma och pokerspelarens dilemma – Central Baltic-programmering

Dimman har svept in över Åland denna majmåndag när Central Baltic Programming/Working Group 1/Content möts. Under ledning av ordföranden från Landskapsregeringen på Åland träffas representanterna för Estland, Finland, Åland, Lettland och Sverige för gruppens andra arbetsmöte. Efter att programmeringskommittén i mars fattade beslut om fyra tematiska mål – SME-utveckling, miljö, transport och utbildning/livslångt lärande – […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering

Förhandlingarna om nästa Östersjöprogram fortsätter

  Den 6-7 maj möttes för tredje gången den arbetsgrupp, s.k. Task Force, som inrättats för att förbereda beslutsmöten. Tanken med denna form av möten är att lite friare kunna diskutera frågor och resonera kring alternativ som sedan kan förbereda för bättre beslut. Strukturen på arbetsgruppmöten är dock samma som för beslutsmöten, med föredragningar av […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Fokus och inriktning | Programmering
1 kommentar

Möte med Övervakningskommittén för Övre och Mellersta Norrland

Luleå bjöd på strålande sol och krispig vårluft när Övervakningskommittén för Övre och Mellersta Norrland möttes igår för årets första och sista möte. Det var också mitt första möte som ordförande vilket kändes extra roligt! I denna kommitté sitter en bred representation från olika delar av samhället, statliga myndigheter inom olika sektorer företräds tillsammans med […]

Share
Kategori Övervakningskommittén | Regionalfonden

De transnationella programmen siktar mot framtiden

Inom ramen för Tillväxtverkets uppdrag att samordna och förankra den svenska delen av programframtagandet av de tre transnationella programmen, Nordsjön, Norra Periferin och Östersjön arrangerade verket ett seminarium den 13 maj på Europahuset i Stockholm. Ca 65 representanter från regioner och myndigheter deltog i diskussionerna som syftade dels till att dels ge inspel till processen […]

Share
Kategori Programmering | Strukturfonderna

Hearing för partnerskapsöverenskommelsen 18 juni

Arbetet med partnerskapsöverenskommelsen rullar på i stort sett enligt tidplanen! Nu är vi snart framme vid tidpunkten för hearingen. Till skillnad från vad vi tidigare kommunicerat så kommer vi att ha en hearing den 18 juni. Den här gången kommer vi inte ha möjlighet att bjuda ”alla” tyvärr. Dessutom kommer vi att behöva begränsa deltagandet […]

Share
Kategori Partnerskapsöverenskommelsen

Årsmöte med resultat i fokus

  250 representanter från olika Europeiska territoriella samarbetsprogram samlades 22-23 april i Bryssel för att hålla årsmöte med kommissionen som värd. Av naturliga skäl var det nästa programperiod som stod i fokus. Kommissionär Johannes Hahn inledde med att beskriva det territoriella sammarbetet som en succé som går i täten för en modernare sammanhållningspolitik. Olika enheter inom […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete