Arbetet med att ta fram de gränsregionala programmen fortsätter under sommaren

  Efter ett febrilt arbete under våren är nu ett par av programmen ute på remiss. Under sommaren finns det möjlighet att lämna synpunkter på programmens inriktning. Det gäller programmen för följande programområden: Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Botnia-Atlantica och Sverige-Norge. Gå in på respektive programs hemsida om du vill veta mer! Här finns också information om till vem och när […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering

Komplicerade diskussioner om inriktningen på det framtida interregionala samarbetet

Det krävs fingertoppskänsla och tålamod när representanter från 30 länder ska komma överens om inriktningen på det nya programmet för  interregionalt samarbete. Programmeringsgruppen träffades, i Dublin, sista veckan i juni under irländskt ordförandeskap. På mötet diskuterades bl.a. ett första utkast till program, val av investeringsprioriteter, typer av insatser som programmet ska stödja och programmets namn. Vid […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering

Sommaren är här

Det är många i vårt land som njuter av lite välförtjänt ledighet och vila under juli månad. Vi som arbetar med förberedelserna för nya programperioden har dock en del att göra även denna månad då det bland annat ska vara fortsatta möten i förhandlingarna om regelverket på EU-nivå under det nytillträdda litauiska ordförandeskapet och dialog med Kommissionen om […]

Share
Kategori Strukturfonderna

Hållbar stadsutveckling och klimat i fokus för TCUM

  EU-kommissionens kommitté för territoriell sammanhållning och urban utveckling hade hållbar stadsutveckling, klimat och grön infrastruktur i fokus på sitt möte 27 juni. Ett antal medlemsländer redovisade hur man tänker hantera den femprocentiga öronmärkningen till hållbar stadsutveckling i regionalfonden. Angreppssätten är mycket olika och insatserna kan gälla såväl stadsdelar som hela städer och stadsregionala sammanhang, […]

Share
Kategori Programskrivning | Stad och land i samverkan | Stadsutveckling

Miljöbedömning av regionalfondsprogrammen för att främja hållbar utveckling

Tillväxtverket har upphandlat konsultfirman Sweco för att ta fram en miljöbedömning för varje program (åtta regionala och ett nationellt regionalfondsprogram) och arbetet kommer dokumenteras i en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), dvs. en kort rapport som kommer läggas till varje program.  Förslag till MKB:er kommer vara färdiga senast den 30 september då förslagen till program lämnas in till […]

Share
Kategori Gästbloggare | Regionalfonden

Dialogvecka

Det har varit mycket dialog om regionalfondsprogrammen inom målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning förra veckan. Syftet med mötena var att vi skulle få en lägesrapport och en överblick över vilka prioriteringar som kommer bli aktuella för programmen. Vi såg också ett behov av att identifiera knäckfrågor att ta tag i inför det fortsatta arbetet. […]

Share
Kategori Dialogmöten | Programskrivning | Regionalfonden