Programskrivningen närmar sig slutet

Som avslutning inför helgen träffades i fredags de regionala programskrivarna samt företrädare för Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Näringsdepartementet för en späckad heldag där ett antal utestående frågor i samband med programmeringen av de åtta regionala programmen diskuterades. Efter en dryg timmes stötande och blötande av hur resultatindikatorer ska hanteras samt hur uppföljningen ska göras hade ett […]

Share
Kategori Programskrivning | Regionalfonden

Förbättrad programlogik ska få programmen att lyfta

Denna vecka träffades de som från svensk sida är ansvariga för att delta programframtagandet av de gränsregionala programmen för att utbyta erfarenheter. Diskussionen fokuserade på hur programmen ska möta de ökade kraven på resultat. På mötet deltog också de som utför förhandsutvärderingen av programmen för att ge tips och råd. Bakgrunden till de ökade kraven […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna | Utvärdering och följeforskning