Interreg Forum 4 – Inspiration och lärande!

Glöm ej att anmäla er till Interreg Forum 4, den 22-23 oktober, i Stockholm. Frågor som kommer att diskuteras under två dagar är bland annat: Vilka erfarenheter kan vi ta vara på från Interreg-programmen 2007–2013? Vilka möjligheter ligger framför oss i den kommande programperioden? Mer information om programmet och hur du anmäler dig finns på: www.interreg.se Sista […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europeiskt territoriellt samarbete

South Baltic programmet har kickstartat höstens programmering

South Baltic programmet har haft höstens första programmeringsdiskussion. Den 10-11 september träffades företrädare för de fem medverkande länderna och diskuterade framtida administrativa strukturer. På agenda stod både diskussion om erfarenheter från innevarande programperiod som blandades med diskussioner om framtida FLC, finansiell kontroll och institutionella frågor. I rask takt bokades ytterligare 3 möten upp så arbetet har […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programskrivning

Förenkling för projektägare fortsätter

I samband med regeringsbeslutet till förvaltande myndigheter i februari lades ett uppdrag att uppnå reell förenkling för projektägaren i de program som förvaltas i Sverige. Uppgiften har varit att uppnå en större samsyn om frågor som påverkar projektägare. Samtliga förvaltande myndigheter i Sverige har deltagit i arbetet som koordinerats av Tillväxtverket. Arbetet har intensifierats under […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Förenkling

Hur går det i arbetet med det nationella regionalfondsprogrammet?

    I mitten av maj beslutade regeringen att ge Tillväxtverket, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet i uppgift att utforma ett förslag till ett nationellt regionalfondsprogram för EUs mål om Investeringar i tillväxt och sysselsättning under programperioden 2014-2020. Arbetet med att ta fram ett förslag till nationellt regionalfonsprogram har skett under ledning […]

Share
Kategori Programskrivning | Regionalfonden