Nya program, nya möjligheter!

Under rubriken nya program, nya möjligheter genomfördes Interreg Forum för fjärde gången förra veckan. Konferensen startade med ett inledningstal av Marita Ljung, statssekreterare här på Näringsdepartementet. Marita kunde konstatera att möjligheterna för gränsöverskridande samarbete aldrig varit större än nu. Folkets hus i Stockholm fylldes under två dagar av deltagare från hela Sverige. Även våra nordiska grannländer fanns representerade […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering | Strukturfonderna

Snart är förordningarna på plats!

Det har varit högt tempo i förhandlingarna för att försöka nå en slutuppgörelse med Europaparlamentet (EP) om regelverket för strukturfonderna 2014 – 2020. EP hade planerat för en omröstning idag men alla delar hann inte falla på plats, trots ett intensivt mötesschema. Så nu kommer omröstningen att ske den 19 november. Först därefter kan förordningarna […]

Share
Kategori Förhandlingarna i EU | Strukturfonderna

Att ta tjuren vid hornen

Arbetsgruppen för programinnehåll i det kommande Central Baltic-programmet hade sitt fjärde möte i slutet av september ute på Kipsalaön i Riga. Tallinn återstår bland huvudstäderna i oktober med målsättningen att ha ett program klart för samråd. Spännvidden mellan de heta storstadsområdena med befolkningsökning och de mer stillsamma och avfolkade landsbygdsregionerna är en av alla utmaningar […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete

Programmeringsstart för ENI Kolartic 2014-2020

I september gick startskottet för programmeringen av kommande ENI program. Det första mötet hölls i Kirkenes, Norge. På mötet behandlades frågor om programgeografi, tematisk koncentration och en del om det kommande regelverket. På mötet beslutades att Lapin liitto (Lapplands förbund) i Rovaniemi fortsätter att vara Förvaltade myndighet även under kommande programperiod 2014-2020. Fyra möten kommer […]

Share
Kategori Programskrivning

Åtta regionala och ett nationellt program inlämnade

Regionerna, Tillväxtverket, Vinnova, Energimyndigheten och Vetenskapsrådet har tillsammans med olika lokala, regionala och nationella aktörer arbetat hårt med framtagning av sina respektive program sedan i våras. I måndags tog vi emot programmen och det betyder att det första steget mot väl förankrade och fungerande strukturfondsprogram för kommande programperiod har tagits. Tack för ett fantastiskt arbete! […]

Share
Kategori Programskrivning | Strukturfonderna