274 regioner i startgroparna inför en ny programperiod 2014-2020

Informellt regionalministermöte om framtida Sammanhållningspolitiken, Vilnius I tisdags deltog Statssekreterare Marita Ljung i ett informellt regionalministermöte om Sammanhålningspolitiken i Vilnius. Hela Europa, med dess 274 regioner, står nu inför en ny programperiod av genomförande av den europeiska sammanhållningspolitiken med finansiering från strukturfonderna. Tillsammans med kollegor från andra medlemsstater, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet diskuterades hur det […]

Share
Kategori Strukturfonderna

Tre förslag till gränsregionala samarbetsprogram inlämnade

Nu börjar även programmen för europeiskt territoriellt samarbete ta form. Först ut att lämna in förslag till program till näringsdepartementet var Öresund-Kattegatt-Skagerrak som inkom den 15 november. Denna vecka följer Nord och Botnia-Atlantica. Programmen har förankrats i de deltagande gränsregionerna under året. Samordnare för arbetet har varit Region Skåne, Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten. […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering

Äntligen i mål!

Efter mer än två års förhandlingar finns nu en politisk överenskommelse mellan Rådet och Europaparlamentet (EP) om strukturfondsförordningarna för perioden 2014-2020. Vid plenarsessionen i går i Strasbourg fanns ett brett stöd i parlamentet för samtliga förordningar. Det har dock in i det sista varit ovisst hur det skulle gå. Det har varit tuffa trilogförhandlingar mellan […]

Share
Kategori Förhandlingarna i EU | Strukturfonderna

Beslut om tematiska mål och prioriteter i Nordsjön

    Nu är vi där, beslutet är taget om tematiska områden och investeringsprioriteter i Nordsjön! Den 14 november träffades beslutsgruppen och efter en lång diskussion enades länderna om följande tematiska koncentration 1,4, 5, 6, och 7, Det innebär ett stort fokus på innovationer och miljöfrågor. Ett utkast till program ska diskuteras närmare i slutet på januari […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete

Central Baltic programmeringsmöte

Programmeringsgruppen (JPC) möttes i Mariehamn den 5 november. Mötet handlade i huvudsak om en genomgång av programmets innehåll så här långt i processen. Diskussion om valda tematiska områden TO 3, 6, 7 och 10 samt underliggande investeringsprioriteringar med mål och förväntade resultat. Det är alltid spännande att sitta i diskussioner om vilka framtida utmaningar och […]

Share
Kategori Programmering | Programskrivning