Arbetet med det nationella och de regionala strukturfondsprogrammen fortskrider

Just nu pågår en gemensamberedning av programmen inom Regeringskansliet, så att Sverige ska kunna skicka in dem till EU-kommissionen senare under våren. Samtidigt återstår några frågor att hantera, så ett intensivt arbete med att komplettera och utveckla regionalfondsprogrammen pågår också. I måndags hade alla programskrivarna tillsammans med Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Näringsdepartementet ett videomöte för en […]

Share
Kategori Dialogmöten | Regionalfonden

Möte med Kommissionen

Förra veckan åkte flera av oss till Bryssel för att träffa Kommissionen. Först deltog vi på årsmötet om genomförandet av den pågående programperiodens Mål 2-program tillsammans med Tillväxtverket, några av oss syns på bilden ovan. Det fanns frågor om framtiden på dagordningen också och dessa fortsatte vi att diskutera mer i detalj med företrädare för […]

Share
Kategori Dialogmöten | Regionalfonden

Interreg Europe – nu på konsultation!

  Ta chansen att lämna synpunkter på förslaget till samarbetsprogrammet Interreg Europe 2014-2020 (tidigare Interreg IVC) – Konsultationen pågår från och med idag fram till den 21 mars. Förslag till program, miljöbedömning och information om hur du lämnar kommentarer och synpunkter på förslaget till program finns på webbsidan: www.interreg4c.eu/interreg-europe/public-consultation/. Samarbetsprogrammet Interreg Europe omfattar samtliga 28 medlemsstater […]

Share
Kategori Okategoriserade

Lite tankar inför 2014

  Vi går nu in i det första året i den nya programperioden och därmed har vi även nått det sista året för vårt förberedelsearbete. Vi har under flera års tid arbetet intensivt, bland annat med med förhandlingar med Kommissionen och EU-parlamentet om förutsättningar och regelverk, utrett och analyserat behov av förändringar i Sverige samt beslutat om uppdrag till regioner […]

Share
Kategori Okategoriserade