Många bollar i luften

Arbetet med att färdigställa de olika Europeiska territoriella samarbetsprogrammen pågår för fullt. Förutom att komma överens om vilka insatser som ska stödjas i programmen så ska resultat och aktivitetsindikatorer bestämmas.  Nytt för den här programperioden är att resultatindikatorerna ska mäta förändringar för programområdet som helhet. Det här är en stor utmaning för de gränsöverskridande programmen då det […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Genomförandeorganisation | Programskrivning | Utvärdering och följeforskning

Gränsöverskridande möte!

Idag den 12 februari samlades styrgruppen för Sverige-Norgeprogrammet för ett möte på Näringsdepartementet. Förutom företrädare för samtliga i programmet deltagande län och fylken deltog förvaltande myndighet samt det norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet. Vid mötet presenterades och diskuterades på ett övergripande plan programmets genomförandeorganisation. Nu fortsätter arbetet med att mer detaljerat i programdokumentet beskriva programgenomförandet och […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europeiskt territoriellt samarbete