Fortsatt regionalt inflytande under strukturfondsperioden 2014-2020

    När strukturfondsförordningarna beslutades i slutet av 2013 fortsatte arbetet inom regeringskansliet med att skapa de bästa svenska förutsättningarna för ett genomförande av programperioden 2014-2020. Bland annat har vi analyserat vilka förändringar på lagnivå som behövs inför den nya programperioden. Resultatet blev att endast mindre ändringar behövdes när det gäller de regionala strukturfondspartnerskapen. I […]

Share
Kategori Strukturfonderna

South Baltic styr i riktning mot ett nytt program

    På jp- mötet (joint programming committé) den 18 mars enades de fem deltagande länderna om ett preliminärt utkast till nytt program som snart ska gå ut för konsultation. De tematiska målen 1,3,6,7,11 agerar det nya programmets inriktning och för de svenska regioner som berörs ligger det väl i linje med behov och önskemål. […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programskrivning

Lämna synpunkter på ESPON 2020!

Passa på att lämna synpunkter på samarbetsprogrammet ESPON 2020 som är en fortsättning på det tidigare ESPON 2013-programmet. Konsultation pågår till 2 april. Förslag till program och en enkät för synpunkter finns på: http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/Menu_ESPON2020Programme/index.html ESPON 2020 är ett forskningsprogram med syfte att ta fram ny kunskap om den territoriella och regionala utvecklingen i Europa. Programmet […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Forskning och innovation | Regional tillväxt | Stad och land i samverkan | Stadsutveckling

Lokalt ledd utveckling med fyra fonder

I torsdags fattade regeringen beslut att ge Jordbruksverket i uppdrag att förbereda sig för att hantera stöd till lokalt ledd utveckling för ESI-fonderna dvs Regionalfonden, Socialfonden, landsbygdsfonden och Havs- och fiskerifonden. Jordbruksverket fick även i uppdrag att vara förvaltande myndighet för ett program om lokalt ledd utveckling med stöd från regionalfonden och socialfonden och att […]

Share
Kategori Förvaltande myndighet | Gästbloggare | Lokalt ledd utveckling