En konsultation till!

Nu är programmet INTERACT III 2014-2020 ute på konsultation. INTERACT berör samtliga 28 medlemsstater, dessutom deltar Norge och Schweiz.  Syftet med programmet är att stödja genomförandet av programmen under Europeiskt territoriellt samarbete. Programmet ska bland annat bidra till ökad förenkling och harmonisering samt fånga och förmedla de territoriella samarbetsprogrammens samlade resultat. Programmet kommer också att stödja genomförandet av […]

Share
Kategori EU:s strategi för Östersjöregionen | Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering

Regeringen har fattat beslut om att överlämna partnerskapsöverenskommelsen till EU-kommissionen

    I går fattade regeringen beslut om att överlämna partnerskapsöverenskommelsen till EU-kommissionen. Sammantaget är det ca 65 miljarder kronor för satsningar som har som främsta syfte att bidra till EU 2020-målen  och Sveriges konkurrenskraft. En målsättning med partnerskapsöverenskommelsen är att öka samordningen och synergierna mellan Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Därför föreslår regeringen i […]

Share
Kategori Partnerskapsöverenskommelsen | Strukturfonderna

Förslag till nytt Nordsjöprogram ute på konsultation

    JPC (Joint programming committee) har enats om ett utkast till program för Nordsjön. Programmet finns nu för offentlig konsultation på följande länk som sker genom en enkät: http://www.northsearegion.eu/ivb/content/show/&tid=186 Konsultationen pågår tom 9 maj 2014 för programmet och 1 juni för den del som gäller miljökonsekvensbeskrivningen. Ta chansen och tyck till om innehållet!

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete