Första INTERREG programmen närmare beslut

  I dag (28 maj) fattade regeringen beslut om att godkänna att programförslag för gränsregionalt samarbete för programområdena Botnia-Atlantica, Central Baltic, Nord och Öresund-Kattegatt-Skagerrak för perioden 2014–2020 kan överlämnas till Europeiska kommissionen för godkännande. Övriga deltagande länder (Finland, Danmark, Estland, Lettland och Norge) har  eller kommer att fatta motsvarande beslut. Först därefter kan programmen inlämnas […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna

Arbetsgruppsmöten inom Nordsjöprogrammet

Den 13-14 maj hölls möten i Edinburgh med arbetsgrupperna för innehållsfrågor och genomförandefrågor inom Nordsjöprogrammet. Under dagarna togs ett antal inriktningsbeslut för det nya programmet. Bland annat så bekräftades målsättningen att privat medfinansiering ska användas i programmet. Det kommer att användas en modell med tvåstegsansökan i programmet, där en enklare ansökan först kan lämnas in för […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Strukturfonderna

EU nära dig – gemensamma investeringar i din region

Undrar du hur EU:s budget kommer till nytta i din region? Vad görs för att öka tillväxten? För att få unga i arbete och skapa hållbar utveckling? På webbplatsen EU nära dig hittar du information om projekt som delfinansierats av EU. Tanken är att informationen ska öka kunskapen om vad EU:s budget används till i Sverige. […]

Share
Kategori Strukturfonderna