Regionala handlingsplaner för Socialfonden

  Regeringen beslutade den 15 maj om uppdrag respektive erbjudande till de 21 aktörer som har det regionala tillväxtansvaret att för respektive geografiskt program­område utarbeta ett förslag till regional handlingsplan för Socialfonden för programperioden 2014-2020.  Åtta av dessa regionalt tillväxtansvariga aktörer ges i uppgift att samordna framtagandet av förslagen till regionala handlingsplaner. Arbetet ska bedrivas […]

Share
Kategori Socialfonden | Strukturfonderna

Konsultation: South Baltic 2014-2020

Programkommittén har enats om ett programutkast för South Baltic 2014-2020. Utkast till program samt utkast till miljökonsekvensbeskrivning finns nu för offentlig konsultation. Konsultationen pågår till 11 augusti 2014 och koordineras i Sverige av Regionförbundet Kalmar län. Ta chansen och tyck till om innehållet! Länk till konsultationen: http://www.rfkl.se/Projekt-Eu-stod/South-Baltic/SB_2014_2020_Konsultation/ Mer allmän information om Södra Östersjöprogrammet finns på […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Strukturfonderna

Lokala satsningar i regionalfonden och socialfonden

Efter att ha fått ett regeringsuppdrag att införa Lokalt ledd utveckling i alla fyra struktur- och investeringsfonder, kommer vi nu med ett förslag till program för regional- och socialfonden. Lokala utvecklingsområden, eller leaderområden som vi kallar de, kommer att ha möjlighet att finansiera projekt inom jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, regionala utvecklingsfonden och […]

Share
Kategori Lokalt ledd utveckling | Strukturfonderna