Kommissionens observationer

I början av augusti skickade Kommissionen sina synpunkter på förslagen till regionalfondsprogram inom investeringar för tillväxt och sysselsättning. Ett arbete pågår därför nu i såväl Regeringskansliet som på Tillväxtverket och hos skrivargrupperna i våra programregioner och på myndigheter för att kommentera och förtydliga vissa delar som Kommissionen efterfrågar. Det här arbetet beräknar vi kommer pågå under resten av […]

Share
Kategori Okategoriserade

Öppen konsultation om EU:s urbana policy

Kommissionen har lanserat en konsultation om städernas roll i EU –  ”The urban dimension of EU policies – key features of an EU Urban Agenda”. Konsultationen är en del i förberedelsearbetet för en eventuell kommande EU-agenda för städer. Konsultationen är öppen för alla som känner sig berörda och går att svara på fram till 26 september. Läs mer […]

Share
Kategori Stad och land i samverkan | Stadsutveckling