Förhandling om partnerskapsöverenskommelsen pågår

Sedan i somras pågår Sveriges förhandling med kommissionen om förslaget till partnerskapsöverenskommelse. Vårt främsta fokus har varit att förtydliga i texten samt argumentera för de val och prioriteringar Sverige har gjort. Vår gemensamma förhoppning är att partnerskapsöverenskommelsen för Sverige ska godkännas av kommissionen under oktober månad. Partnerskapsöverenskommelsen måste vara godkänd innan kommissionen kan fatta beslut […]

Share
Kategori Partnerskapsöverenskommelsen | Strukturfonderna

Sammanhållningsforum

  I juli 2014 antog Kommissionen den 6:e sammanhållningsrapporten och den 8-9 september hade man bjudit in till Sammanhållningsforum för att diskutera slutsatserna med beslutsfattare från medlemsländerna. Totalt deltog 700 deltagare från nationell, regional och lokal nivå samt representanter från arbetsmarknadens parter, det civila samhället och akademin. Rapporten och diskussionerna syftade dels till att dra […]

Share
Kategori Fokus och inriktning

Förslag till program för Nordsjöregionen snart i Bryssel

Idag beslutade regeringen att godkänna att programförslaget för Nordsjöregionen 2014–2020 kan lämnas till EU- kommissionen för beslut. Sverige är ett av sju länder som deltar i programmet. Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne och Kronoberg ingår i programgeografin. Övriga länder är Norge, Danmark, Tyskland (nordvästra delen), Nederländerna, Belgien (Flandern) och Storbritannien (Skottland och norra England). I […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna