Sammanhållningsforum

  I juli 2014 antog Kommissionen den 6:e sammanhållningsrapporten och den 8-9 september hade man bjudit in till Sammanhållningsforum för att diskutera slutsatserna med beslutsfattare från medlemsländerna. Totalt deltog 700 deltagare från nationell, regional och lokal nivå samt representanter från arbetsmarknadens parter, det civila samhället och akademin. Rapporten och diskussionerna syftade dels till att dra […]

Share
Kategori Fokus och inriktning