Sveriges Partnerskapsöverenskommelse beslutad av EU-kommissionen

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas de kommande sju åren. Sammantaget handlar det om en satsning på 67 miljarder kronor för att bidra […]

Share
Kategori Okategoriserade | Partnerskapsöverenskommelsen | Regional tillväxt
1 kommentar

Förhandling om partnerskapsöverenskommelsen pågår

Sedan i somras pågår Sveriges förhandling med kommissionen om förslaget till partnerskapsöverenskommelse. Vårt främsta fokus har varit att förtydliga i texten samt argumentera för de val och prioriteringar Sverige har gjort. Vår gemensamma förhoppning är att partnerskapsöverenskommelsen för Sverige ska godkännas av kommissionen under oktober månad. Partnerskapsöverenskommelsen måste vara godkänd innan kommissionen kan fatta beslut […]

Share
Kategori Partnerskapsöverenskommelsen | Strukturfonderna

EU nära dig – gemensamma investeringar i din region

Undrar du hur EU:s budget kommer till nytta i din region? Vad görs för att öka tillväxten? För att få unga i arbete och skapa hållbar utveckling? På webbplatsen EU nära dig hittar du information om projekt som delfinansierats av EU. Tanken är att informationen ska öka kunskapen om vad EU:s budget används till i Sverige. […]

Share
Kategori Strukturfonderna

Fortsatt regionalt inflytande under strukturfondsperioden 2014-2020

    När strukturfondsförordningarna beslutades i slutet av 2013 fortsatte arbetet inom regeringskansliet med att skapa de bästa svenska förutsättningarna för ett genomförande av programperioden 2014-2020. Bland annat har vi analyserat vilka förändringar på lagnivå som behövs inför den nya programperioden. Resultatet blev att endast mindre ändringar behövdes när det gäller de regionala strukturfondspartnerskapen. I […]

Share
Kategori Strukturfonderna