16 miljarder till jobb och tillväxt

Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Sammanlagt möjliggörs nu satsningar på hållbar tillväxt motsvarande 16 miljarder kronor fram till 2020. Regionalfondsprogrammen är en del av EU:s sammanhållningspolitik vars syfte är att stärka konkurrenskraften i EU:s länder och regioner. Programmen utgör ett väsentligt bidrag till den regionala tillväxtpolitiken och för […]

Share
Kategori Regional tillväxt | Regionalfonden | Strukturfonderna
1 kommentar

Arbetet med det nationella och de regionala strukturfondsprogrammen fortskrider

Just nu pågår en gemensamberedning av programmen inom Regeringskansliet, så att Sverige ska kunna skicka in dem till EU-kommissionen senare under våren. Samtidigt återstår några frågor att hantera, så ett intensivt arbete med att komplettera och utveckla regionalfondsprogrammen pågår också. I måndags hade alla programskrivarna tillsammans med Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Näringsdepartementet ett videomöte för en […]

Share
Kategori Dialogmöten | Regionalfonden

Åtta regionala och ett nationellt program inlämnade

Regionerna, Tillväxtverket, Vinnova, Energimyndigheten och Vetenskapsrådet har tillsammans med olika lokala, regionala och nationella aktörer arbetat hårt med framtagning av sina respektive program sedan i våras. I måndags tog vi emot programmen och det betyder att det första steget mot väl förankrade och fungerande strukturfondsprogram för kommande programperiod har tagits. Tack för ett fantastiskt arbete! […]

Share
Kategori Programskrivning | Strukturfonderna