Hållbar stadsutveckling: URBACT III inlämnat och seminarie 18 november

  Det interregionala samarbetsprogrammet URBACT III, med  inriktning mot samarbete och metodutveckling inom hållbar stadsutveckling har  nu skickats in till kommissionen för godkännande. Programmet som omfattar hela EU plus Norge och Schweiz kommer förhoppningsvis vara godkänt runt årsskiftet. Den 18 november anordnas seminariet ”Hållbar stadsutveckling genom EU-initiativ och program” i Stockholm arrangerat av SKL, URBACT spridningspunkt Sverige […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Stadsutveckling

Öppen konsultation om EU:s urbana policy

Kommissionen har lanserat en konsultation om städernas roll i EU –  ”The urban dimension of EU policies – key features of an EU Urban Agenda”. Konsultationen är en del i förberedelsearbetet för en eventuell kommande EU-agenda för städer. Konsultationen är öppen för alla som känner sig berörda och går att svara på fram till 26 september. Läs mer […]

Share
Kategori Stad och land i samverkan | Stadsutveckling

Grönt ljus för ytterligare två samarbetsprogram

Regeringen godkände på torsdagen ytterligare två samarbetsprogram, denna gången de interregionala programmen URBACT III och INTERACT III. Övriga 27 EU-ländernas regeringar, samt Norge och Schweiz som också deltar i programmen, har redan gett eller väntas ge sitt godkännande under sommaren. Programmen lämnas sedan in till kommissionen och godkänns förhoppningsvis i slutet av året. URBACT är […]

Share
Kategori Okategoriserade

Konsultation: South Baltic 2014-2020

Programkommittén har enats om ett programutkast för South Baltic 2014-2020. Utkast till program samt utkast till miljökonsekvensbeskrivning finns nu för offentlig konsultation. Konsultationen pågår till 11 augusti 2014 och koordineras i Sverige av Regionförbundet Kalmar län. Ta chansen och tyck till om innehållet! Länk till konsultationen: http://www.rfkl.se/Projekt-Eu-stod/South-Baltic/SB_2014_2020_Konsultation/ Mer allmän information om Södra Östersjöprogrammet finns på […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Strukturfonderna

Arbetsgruppsmöten inom Nordsjöprogrammet

Den 13-14 maj hölls möten i Edinburgh med arbetsgrupperna för innehållsfrågor och genomförandefrågor inom Nordsjöprogrammet. Under dagarna togs ett antal inriktningsbeslut för det nya programmet. Bland annat så bekräftades målsättningen att privat medfinansiering ska användas i programmet. Det kommer att användas en modell med tvåstegsansökan i programmet, där en enklare ansökan först kan lämnas in för […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Strukturfonderna