Kommissionens observationer

I början av augusti skickade Kommissionen sina synpunkter på förslagen till regionalfondsprogram inom investeringar för tillväxt och sysselsättning. Ett arbete pågår därför nu i såväl Regeringskansliet som på Tillväxtverket och hos skrivargrupperna i våra programregioner och på myndigheter för att kommentera och förtydliga vissa delar som Kommissionen efterfrågar. Det här arbetet beräknar vi kommer pågå under resten av […]

Share
Kategori Okategoriserade

Möte med Kommissionen

Förra veckan åkte flera av oss till Bryssel för att träffa Kommissionen. Först deltog vi på årsmötet om genomförandet av den pågående programperiodens Mål 2-program tillsammans med Tillväxtverket, några av oss syns på bilden ovan. Det fanns frågor om framtiden på dagordningen också och dessa fortsatte vi att diskutera mer i detalj med företrädare för […]

Share
Kategori Dialogmöten | Regionalfonden

Lite tankar inför 2014

  Vi går nu in i det första året i den nya programperioden och därmed har vi även nått det sista året för vårt förberedelsearbete. Vi har under flera års tid arbetet intensivt, bland annat med med förhandlingar med Kommissionen och EU-parlamentet om förutsättningar och regelverk, utrett och analyserat behov av förändringar i Sverige samt beslutat om uppdrag till regioner […]

Share
Kategori Okategoriserade

Sommaren är här

Det är många i vårt land som njuter av lite välförtjänt ledighet och vila under juli månad. Vi som arbetar med förberedelserna för nya programperioden har dock en del att göra även denna månad då det bland annat ska vara fortsatta möten i förhandlingarna om regelverket på EU-nivå under det nytillträdda litauiska ordförandeskapet och dialog med Kommissionen om […]

Share
Kategori Strukturfonderna

Dialogvecka

Det har varit mycket dialog om regionalfondsprogrammen inom målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning förra veckan. Syftet med mötena var att vi skulle få en lägesrapport och en överblick över vilka prioriteringar som kommer bli aktuella för programmen. Vi såg också ett behov av att identifiera knäckfrågor att ta tag i inför det fortsatta arbetet. […]

Share
Kategori Dialogmöten | Programskrivning | Regionalfonden

Uppstart för de regionala strukturfondsprogrammen

Dialogen inom förberedelserna för Målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning är i full gång. Förra veckan hade vi tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet ett uppstartsmöte med alla kontaktpersoner i de åtta programområdena för att diskutera det kommande arbetet med både regional- och socialfonden. Tillväxtverket och ESF-rådet deltog också, liksom Tillväxtanalys och Statskontoret som har uppdragen att […]

Share
Kategori Dialogmöten | Programmering
1 kommentar

Julen närmar sig

Ett intensivt 2012 går mot sitt slut. Nu tar vi jullov för att samla nya krafter till ett nytt spännande år! Under 2013 kommer mycket att hända för alla oss som arbetar med att förbereda den kommande programperioden. Ett stort tack till er som på olika sätt bidrar i dialogen. God Jul och Gott Nytt År!

Share
Kategori Okategoriserade